Bagaimana Menulis Kata Pengantar dan Betul?

Seperti namanya, kata pengantar adalah sebaris kalimat yang menjadi pengantar atau pembukaan artikel, yang ingin disampaikan oleh penulis sebelum akhirnya memasuki bahagian utama perbincangan. Kata pengantar boleh didapati dalam makalah saintifik dan bukan saintifik. Sifatnya yang umum, malah tidak membincangkan satu topik, tetapi secara keseluruhannya membincangkan perkara-perkara menarik yang dibincangkan dalam makalah tersebut. Kandungannya juga biasanya tidak terlalu panjang. Ini cenderung pendek, tetapi jelas dan menarik, jadi dari kata pengantar ini pembaca akan ingin menyelidiki bab demi bab berikutnya.

Menurut Wikipedia , kata pengantar adalah bahagian pertama yang menyatakan tujuan dan tujuan penulisan. Ini biasanya diikuti oleh badan dan kesimpulan. Pada pendahuluan, biasanya ada ucapan terima kasih dari pengarang, kemudian perbincangan ringkas mengenai kandungannya, sebelum akhirnya sampai ke bahagian penutup. Pada dasarnya terdapat 3 bahagian di sini, iaitu pembukaan, isi dan penutup.

Pembuka

Pada bahagian pembukaan, yang biasanya pada perenggan pertama hingga kedua, penulis biasanya akan mengucapkan terima kasih kerana dapat menyelesaikan penulisan. Kepada siapa? Siapa lagi kalau bukan Tuhan Yang Maha Esa. Bagi mereka yang beragama Islam, ucapannya ditujukan kepada Allah SWT, dan serupa dengan pengikut agama lain. Biasanya, ayat pembuka akan dimulakan dengan kalimat 'Puji',

Contoh:

Segala puji bagi Tuhan Yang Maha Esa, kerana dengan rahmat-Nya karya ilmiah ini dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, kami juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada mereka yang telah membantu dalam proses pembuatan makalah ilmiah ini.

atau

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kerana hanya dengan rahmat-Nya kita akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul "Peranan telefon pintar dalam menyokong produktiviti seseorang" "tepat pada waktunya.

Kandungan

Di bahagian isi, biasanya penulis akan menyatakan maksud dan tujuan penulisan, diikuti dengan sedikit penerangan mengenai isi.

Contoh:

Karya ilmiah ini disusun untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai peranan telefon pintar dalam kehidupan. Jika tidak selalu menatap telefon pintar akan memberi kesan buruk, ini juga dapat meningkatkan produktiviti.

(Baca juga: Meneliti Struktur Karya Ilmiah, dari Awal hingga Akhir)

Untuk bahagian kedua ini, disarankan untuk tidak terlalu terperinci. Kerana ii akan menghasilkan perkenalan yang terlalu lama. Anda hanya perlu menjelaskan sedikit isi karya ilmiah untuk memberi sedikit gambaran kepada pembaca.

Penutup

Bahagian terakhir kata pengantar adalah apa yang dikenali sebagai penutup. Pada bahagian ini, penulis biasanya akan meminta maaf dan berharap akan karya ilmiah yang telah dibuat. Permintaan maaf ini termasuk sekiranya terdapat beberapa kesalahan dalam penulisan tersebut di kemudian hari. Kerana seperti kata pepatah, kekurangan manusia, kesempurnaan hanya milik Tuhan.

Contoh:

Walaupun kami sangat berharap bahawa karya ilmiah ini tidak mempunyai kekurangan, kami menyedari bahawa pengetahuan kami sangat terhad, jadi kami masih mengharapkan input dan kritikan dan cadangan konstruktif untuk karya ilmiah ini untuk mencapai tujuan memberikan maklumat terkini kepada pembaca.

buku yang mengandungi kate pengenalan

Berikut adalah beberapa contoh pengenalan mengikut keperluan, cadangan, makalah ilmiah dan makalah anda.

Contoh Cadangan Kata Pengantar

Segala puji bagi Allah SWT, Pengatur Alam Semesta, yang telah mengurniakan rahmat-Nya sehingga kita berjaya menyusun Proposal Penyelidikan 'Melihat Korelasi antara Diabetes Mellitus dan Diet Tidak Sehat' dengan betul.

Cadangan ini dikemukakan untuk mengetahui lebih lanjut mengenai hubungan antara diet yang tidak sihat dan Diabetes Mellitus. Ini adalah salah satu pencegahan awal untuk mengurangkan penderita penyakit ini.

Walaupun kami sangat berharap bahawa cadangan ini tidak akan mempunyai kekurangan, kami menyedari bahawa pengetahuan kami sangat terhad, oleh itu kami masih mengharapkan input dan kritikan yang membina dan cadangan daripada pembaca untuk cadangan ini demi menjalankan penyelidikan dengan betul, sehingga tujuan penyelidikan ini juga dapat dicapai. .

Contoh Pendahuluan Karya Ilmiah

Puji syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, kerana hanya dengan rahmat-Nya kita akhirnya dapat menyelesaikan karya ilmiah ini yang berjudul "Peranan telefon pintar dalam menyokong produktiviti seseorang" "tepat pada waktunya.

Karya ilmiah ini disusun untuk mendapatkan maklumat terkini mengenai peranan telefon pintar dalam kehidupan. Jika tidak selalu menatap telefon pintar akan memberi kesan buruk, ini juga dapat meningkatkan produktiviti.

Walaupun kami sangat berharap bahawa karya ilmiah ini tidak mempunyai kekurangan, kami menyedari bahawa pengetahuan kami sangat terhad, jadi kami masih mengharapkan input dan kritikan dan cadangan konstruktif untuk karya ilmiah ini untuk mencapai tujuan memberikan maklumat terkini kepada pembaca.

Contoh Kertas Pengenalan

Ucapan terima kasih kami ucapkan kepada hadirat Tuhan Yang Maha Esa, kerana mengurniakan rahmat-Nya dalam bentuk peluang dan pengetahuan sehingga makalah ini dapat disiapkan tepat pada waktunya.

Kami juga ingin mengucapkan terima kasih kepada rakan-rakan kami yang telah memberikan sumbangan dengan memberikan idea mereka agar makalah ini dapat disusun dengan baik dan kemas.

Kami berharap makalah ini dapat meningkatkan pengetahuan pembaca. Tetapi selain itu, kami memahami bahawa makalah ini masih jauh dari sempurna, jadi kami menantikan kritikan dan cadangan konstruktif untuk penciptaan makalah masa depan yang lebih baik.