Segitiga, Perimeter dan Rumus Luas

Dalam matematik, terdapat banyak jenis bentuk, seperti segitiga, kotak, paralelogram, dan bulatan. Segitiga adalah kawasan tertutup dengan tiga titik dan tiga sudut yang bentuknya dibatasi oleh segmen. Sementara itu, segi empat mempunyai empat mata dan empat sudut. Untuk mengira perimeter dan luas bentuk ini, tentu saja formula yang berbeza digunakan. Bagaimana dengan formula segitiga?

Selain mempunyai tiga titik dan tiga sudut, segitiga juga mempunyai sudut yang menambah hingga 180o. Segitiga mempunyai beberapa jenis. Berdasarkan panjang sisi, kita mengenali segitiga sama sisi, segitiga isoseles, dan segitiga apa pun.

Segi tiga sama sisi adalah segitiga yang tiga sisi panjangnya sama. Sudutnya sama, iaitu 60o. Segitiga isoseles adalah segitiga dengan dua sisi yang sama. Akhirnya, segitiga apa pun adalah segitiga dengan tiga sisi yang berbeza.

Segitiga juga dapat dikategorikan berdasarkan sudut mereka, iaitu segitiga akut, segitiga kanan, dan segitiga yang tidak jelas. Segi tiga akut mempunyai sudut tajam. Segi tiga tepat adalah segitiga dengan satu sudut 90o. Sementara itu, segitiga obtuse adalah segitiga yang sudutnya tidak jelas atau lebih besar dari 90o.

(Baca juga: Konsep Kesesuaian dan Kesamaan)

Setelah mengetahui jenis segitiga, kita akan membincangkan formula perimeter dan luas segitiga.

Perimeter adalah garis yang menentukan kawasan rata. Dalam segitiga, perimeter adalah jumlah tiga sisi segitiga. Lihat gambar segitiga di bawah.

formula segitiga

Perimeter ΔABC ialah AC + CB + AB. Andaikan kita tahu bahawa jika AC = 18 cm, AB = 8 cm, dan CB = 10 cm, berapakah lilitan ΔABC?

ΔABC = 18 + 8 + 10 = 36 cm

Bagaimana dengan formula luas segitiga? Luas segitiga dapat dilihat sebagai separuh luas segi empat. Kita boleh mengukur luas segitiga dengan menggunakan formula berikut.

Pertimbangkan contoh soalan berikut.

formula segitiga 2

Memandangkan ΔXYZ mempunyai panjang sisi SX = 13 cm, SY = 15 cm, YZ = 17 cm, XZ = 12 cm, dan SZ = 10 cm. Tentukan kawasan!

Dengan menggunakan formula luas segitiga, kita dapat memasukkan nombor yang diketahui seperti berikut.

LΔXYZ = 140 cm2