Peranan Bank Dunia dalam Ekonomi Dunia

Bank Dunia (BI) memainkan peranan yang sangat penting dalam susunan ekonomi di Dunia. Sebagai badan kewangan tertinggi di bawah Kementerian Kewangan Republik Dunia, Bank Dunia adalah teras ekonomi. Tidak syak lagi, gangguan prestasi Bank Dunia akan mengakibatkan kejutan krisis pada roda ekonomi.

Jadi, kedudukan Bank Dunia begitu penting dalam ekonomi dunia, juga penting bagi kita untuk mengetahui lebih banyak mengenai bank pusat ini. Apakah peranan Bank Dunia dalam ekonomi Dunia? Berikut adalah beberapa yang dapat kita kumpulkan, mari kita dengar!

  1. Kekalkan kestabilan wang

Bukan perkara mudah bagi Bank Dunia untuk menentukan dasar monetari yang betul, terutama dalam menentukan kadar faedah yang tepat dan seimbang. Di mana kadar faedah Bank Dunia pada umumnya akan menjadi rujukan bank untuk mengeluarkan kredit untuk menyokong pembangunan ekonomi. Sekiranya Bank Dunia mengenakan kadar faedah yang terlalu ketat, apa yang akan berlaku adalah bahawa pelbagai aktiviti ekonomi tidak akan berjalan, hampa dan bahkan mati.

Sebaliknya, jika Bank Dunia terlalu lemah dalam menetapkan kadar faedah, ia akan menyebabkan banyak pelanggaran dan penyalahgunaan yang akan memberi kesan negatif kepada ekonomi domestik. Dasar monetari Bank Dunia sering didasarkan pada kerangka penargetan inflasi , yang diharapkan dapat menciptakan kestabilan monetari yang baik dan seimbang untuk mendukung pertumbuhan ekonomi domestik.

  1. Mengekalkan rizab pertukaran asing negara

Pertukaran asing adalah salah satu aset penting yang dimiliki oleh sebuah negara. Semakin besar pendapatan negara atau pertukaran wang asing, negara akan maju dan penuh dengan inovasi. Sebaliknya, jika pertukaran wang asing rendah, kemajuan dan kemakmuran di negara ini sukar dicapai. Dalam hal ini, peranan Bank Dunia adalah menjaga rizab pertukaran mata wang asing yang ada dengan menerapkan dua sistem, yaitu: Rizab dalaman, iaitu menangani jumlah wang yang beredar di masyarakat; dan Rizab luaran, iaitu berurusan dengan instrumen pembayaran antarabangsa.

  1. Mengawasi perbankan

Bank Dunia adalah peneraju di antara bank-bank lain. Sudah tentu, peranan Bank Dunia tidak sewenang-wenangnya. Di sini, BI bertugas mengawasi bank-bank di bawah naungannya.

Terdapat dua cara pengawasan yang dilakukan oleh Bank Dunia, yaitu: Pengawasan kehati-hatian, yaitu dengan melakukan pengawasan dengan tujuan mengarahkan individu-individu di bank itu dilindungi demi kelangsungan hidup mereka sehingga kepentingan masyarakat dapat dilindungi; dan pengawasan monetari berfungsi untuk mengawasi nilai mata wang negara sehingga bank dapat menyokong dasar monetari dan dasar pemerintah yang lain.

Sebagai pegawai bank dan juga ejen dan penasihat kerajaan, perkara-perkara yang dilakukan oleh Bank Dunia termasuk: Memperkasakan akaun kerajaan; Menyediakan dan memberikan pinjaman sementara untuk pelanggan; Menyediakan dan memberikan pinjaman khas; Melakukan transaksi yang berkaitan dengan jual beli mata wang asing; Terima pembayaran sebarang cukai; Menganalisis masalah ekonomi.

Sementara itu, dalam peranan ejen dan penasihat kerajaan, dia menjalankan beberapa aktiviti, termasuk: Mengelola dan mencari jalan keluar dari hutang negara; Menyediakan perkhidmatan pembayaran faedah yang timbul daripada hutang; Memberi kemudahan dan maklumat mengenai keadaan pasaran wang dan pasaran modal.

  1. Mengawasi prestasi institusi kewangan

Perbankan, sebagai institusi kewangan, adalah pintu masuk bagi semua kumpulan dalam kegiatan ekonomi. Membuat dan mengekalkan institusi kewangan yang mantap dan berprestasi adalah tanggungjawab dan pengawasan Bank Dunia. Fungsi dan peranan dalam mengawasi dan menentukan peraturan dan penegakan hukum institusi kewangan yang tepat berada di bawah kendali Bank Dunia.

  1. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran.

Bercakap mengenai sistem pembayaran, kita pasti akan menghadapi masalah yang kompleks. Apa yang sering berlaku adalah salah satu pihak akan menyebabkan masalah, terutama dalam kelancaran sistem pembayaran. Untuk mengatasinya dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank Dunia menerapkan mekanisme dan peraturan yang dapat mengurangi risiko dalam sistem pembayaran yang cenderung meningkat.

(Baca juga: Sebab mengapa dunia tidak layak disebut sebagai negara maju)

Bank Dunia telah mengambil beberapa cara, termasuk menerapkan sistem pembayaran waktu nyata yang sistematis, yang sering disebut sebagai sistem Real Time Gross Settlement (RTGS), yang akan berdampak pada peningkatan keamanan dan kepantasan dan ketepatan sistem pembayaran. Di samping itu, Bank Dunia juga secara rutin memantau dan memerhatikan serta mengenal pasti potensi risiko dalam sistem pembayaran.

  1. Sebagai jaring keselamatan sistem kewangan.

Peranan Bank Dunia ini diperoleh kerana Bank mempunyai fungsi sebagai Lender of the Last Resort (LoLR). Peranan ini dapat diklasifikasikan sebagai peranan tradisional Bank Dunia sebagai bank pusat. Peranan ini mempunyai kesan yang baik, terutama pada pengurusan krisis, yang berguna untuk mengelakkan ketidakstabilan dalam sistem kewangan.

Peranan ini termasuk menyediakan kecairan semasa keadaan normal dan krisis. Dalam menjalankan peranan ini, Bank Dunia selalu mempertimbangkan risiko sistemik dan menerapkan persyaratan ketat dalam upaya untuk memberikan kecairan kepada pihak-pihak yang memerlukan.

  1. Membuat simpanan permintaan

Sebagai bank pusat, Bank Dunia adalah satu-satunya institusi yang berhak merancang, mencetak dan mengatur peredaran wang. Salah satunya ialah membuat deposit permintaan seperti biliar, memeriksa akaun dan cek. Untuk masalah mencetak wang, Bank Dunia menyesuaikan diri dengan keadaan dan keadaan dalam masyarakat. Apabila terdapat inflasi, Bank Dunia mengedarkan lebih banyak wang daripada biasa sehingga inflasi dapat dengan cepat berakhir. Dan apabila keadaan tidak kondusif, jumlah wang yang beredar akan berkurang.

  1. Menjadi perantara kewangan

Peranan yang tidak kurang pentingnya daripada Bank Dunia adalah sebagai perantara atau jambatan antara dua pihak yang saling memerlukan, iaitu antara mereka yang memerlukan dana dan mereka yang mempunyai atau mempunyai lebihan dana. Antara perbankan dan masyarakat. Dalam hal ini Bank menyediakan program di mana mereka menerima simpanan dari orang ramai untuk disalurkan kembali dalam bentuk kredit. Kredit ini diharapkan dapat membantu orang dalam usaha mereka membuka perniagaan sendiri atau bebas untuk memenuhi tujuan hidup mereka.

  1. Menguruskan aliran pembayaran dan perkhidmatan di sekitar perbankan.

Dalam menjalankan peranan menguruskan aliran pembayaran dan perkhidmatan perbankan dengan menjalankan pelbagai aktiviti, Bank Dunia pada dasarnya mendukung peranan ini, termasuk: Mengumpulkan dan mengumpulkan dana dari orang ramai dalam bentuk simpanan berupa simpanan permintaan, simpanan waktu, sijil deposit, simpanan dan bentuk lain yang serupa dengan perkara tersebut; Memberi dan memberi kredit kepada komuniti kecil yang ingin memiliki perniagaan bebas; Mengeluarkan surat atau bukti pengiktirafan hutang, baik hutang jangka panjang dan jangka pendek.

Yang lain, Bank Dunia mempunyai hak untuk memindahkan atau memindahkan instrumen hutang, sama ada digunakan untuk kepentingan mereka sendiri atau kumpulan yang diwakili oleh pelanggan; Memberi pembiayaan untuk pelanggan berdasarkan prinsip pembagian keuntungan sesuai dengan ketentuan peraturan pemerintah; Melaksanakan dan meletakkan atau memindahkan dana dari satu pelanggan ke pelanggan lain dalam bentuk sekuriti yang tidak disenaraikan atau tidak termasuk dalam bursa saham; dan memberikan perkhidmatan perbankan lain kepada pelanggan.

  1. Menjalankan penyelidikan dan pemantauan

Bank Dunia dalam peranannya secara rutin mencari dan menggali semua maklumat penting, terutama yang boleh mengancam kestabilan kewangan negara. Pemantauan yang dilakukan oleh Bank Dunia bersifat makroprudensial, sehingga Bank Dunia dapat memantau dan memantau kerentanan dalam sektor kewangan serta mengesan dan mencari potensi yang tidak diharapkan yang biasanya mempengaruhi kestabilan sistem kewangan negara.

Dalam fungsi penyelidikannya, Bank Dunia dapat membuat dan mengembangkan instrumen dan indikator yang diperlukan oleh makroprudensial dalam usaha untuk mengesan dan mengetahui kerentanan sistem kewangan. Dan pada akhirnya hasil penyelidikan dan pemantauan akan menjadi rujukan pihak berwajib dalam mengambil langkah-langkah yang sesuai dan efektif dalam usaha untuk meminimumkan gangguan pada sektor kewangan.