Tahap Institusi Kehakiman Berdasarkan Peranan dan Fungsi Mereka

Dunia, sebagai salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, perlu menegakkan undang-undang dan keadilan dalam menjaga kepastian undang-undang bagi rakyatnya. Langkah ini dianggap perlu dilaksanakan dengan tegas agar dapat memberikan kesan pencegahan terhadap mereka yang melanggar undang-undang, terutama oleh pihak penegak undang-undang sendiri.

Untuk melakukan ini, penguatkuasaan undang-undang dilakukan oleh institusi berkaitan yang mempunyai kemampuan untuk melaksanakan penguatkuasaan undang-undang di Dunia. Penguatkuasaan undang-undang di Dunia tidak hanya dilakukan oleh Polis Republik Dunia (Polri), tetapi juga institusi terkait lainnya, salah satunya adalah badan kehakiman.

Di Dunia, terdapat beberapa tahap agensi penguatkuasaan undang-undang. Terutama dalam bidang kehakiman, ada tingkatan yang dibedakan berdasarkan peranan dan fungsi mereka. Berikut adalah tahap kehakiman berdasarkan peranan dan fungsi mereka:

  1. Mahkamah Daerah

Institusi kehakiman tingkat pertama, yaitu Mahkamah Daerah (PN), adalah institusi kehakiman umum yang berkedudukan di ibu kota kabupaten atau kota. Fungsi Mahkamah Daerah ini adalah untuk memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan kes-kes jenayah dan sivil bagi orang-orang yang mencari keadilan secara umum.

Dalam Undang-Undang No. 2 tahun 1986 mengenai Mahkamah Umum, Mahkamah di Tingkat Pertama, dan Mahkamah Daerah dibuat oleh Menteri Kehakiman melalui persetujuan Mahkamah Agung yang memiliki bidang kuasa pengadilan yang meliputi satu kabupaten / kota. Komposisi pengadilan daerah terdiri dari seorang pemimpin yang terdiri dari Ketua PN dan Wakil Ketua PN, Hakim, Anggota, Pendaftar, Setiausaha, dan Bailiff.

  1. Mahkamah Tinggi

Mahkamah tingkat kedua atau sering disebut Mahkamah Tinggi (PT) yang dibentuk oleh undang-undang, adalah institusi kehakiman di Mahkamah Umum yang terletak di Ibu Kota Provinsi sebagai Mahkamah Rayuan untuk kes-kes yang diputuskan oleh Mahkamah Daerah.

(Baca juga: Definisi Undang-undang dan Unsur-unsurnya)

Fungsi Mahkamah Tinggi adalah untuk menjadi pemimpin bagi Pengadilan Daerah dalam bidang kuasanya, untuk mengawasi dan memeriksa perilaku hakim di Mahkamah Daerah dalam bidang kuasa mereka. Di samping itu, Mahkamah Tinggi dapat memberikan peringatan, arahan, dan peringatan yang dianggap perlu kepada Pengadilan Negeri dalam bidang kuasa mereka dan untuk mengawasi proses peradilan di bidang kuasa mereka.

Komposisi Mahkamah Tinggi terdiri dari seorang Pemimpin di mana terdapat Ketua PT dan Wakil Ketua PT, Hakim Anggota, Pendaftar, dan juga seorang Setiausaha.

  1. Mahkamah Agung

Mahkamah tingkat ketiga atau yang sering disebut Mahkamah Agung (MA) adalah institusi negara tinggi dalam sistem perlembagaan Dunia yang merupakan pemegang kuasa kehakiman bersama dengan Mahkamah Perlembagaan dan bebas dari pengaruh cabang-cabang kekuasaan yang lain.

Mahkamah Agung memiliki sejumlah fungsi, seperti kehakiman, pengawasan, peraturan, nasihat dan pentadbiran. Di mana, sebagai Mahkamah Agung, Mahkamah Agung adalah pengadilan kasasi yang tugasnya adalah untuk mendorong keseragaman dalam penerapan hukum melalui keputusan kasasi dan peninjauan sehingga semua undang-undang dan undang-undang di seluruh wilayah Republik Indonesia diterapkan dengan adil, tepat dan benar.

Di samping itu, Mahkamah Agung juga diberi kuasa untuk memeriksa dan memutuskan pada tahap pertama dan terakhir. Mahkamah Agung juga mengawasi badan kehakiman di dalam badan kehakiman umum, mahkamah agama, mahkamah tentera, dan mahkamah pentadbiran negara.