Kata Nama Singular dan Plural

Dalam mempelajari bahasa Inggeris, kita pasti biasa dengan apa yang disebut kata nama tunggal dan jamak (kata nama). Di mana, kedua-dua jenis kata nama ini sering digunakan sebagai peraturan untuk membezakan mana yang bermaksud satu perkataan dan yang bermaksud banyak.

Kata Nama Singular

Kata Nama Singular adalah kata-kata yang hanya satu angka, di mana kata merujuk kepada satu orang, tempat, perkara, atau idea. Contohnya, bola, satu, wanita.

Secara umum, kata nama tunggal selalu didahului oleh artikel (artikel) a atau an, sebelum kata nama tunggal terutama untuk objek dapat dihitung dan dimulakan dengan konsonan. Termasuk dalam kata nama tunggal adalah semua kata nama yang tidak mengalami perubahan atau tidak mengalami penambahan s atau es. Contoh kata nama tunggal ialah:

 • Dia seorang guru (dia seorang guru).
 • Dia tidak memiliki kereta.
 • Saya melihat beruang di kebun binatang (saya melihat beruang di zoo).

Namun, ada juga artikel (artikel) yang digunakan sebelum kata nama tunggal dan terhitung yang dimulai dengan bunyi vokal. Contohnya ialah:

 • Dia adalah pelakon (dia pelakon).
 • Dia tidak mendapat jemputan (dia tidak mendapat jemputan).
 • Saya melihat helang di kebun binatang (saya melihat helang di zoo).

(Baca juga: Jenis Pronoun dalam Bahasa Inggeris)

Kata Nama majmuk

Tidak seperti kata nama tunggal, kata nama jamak adalah kata nama yang digunakan untuk menunjukkan bahawa terdapat lebih dari satu objek. Umumnya terbentuk dari kata nama tunggal dengan menambahkan s / es pada kata nama. Contohnya: bola, mereka, wanita.

Terdapat 6 peraturan yang perlu diingat semasa mengeja atau membentuk kata nama jamak. Yang mana, peraturannya berdasarkan huruf di akhir kata, antara lain:

 • Untuk kebanyakan kata nama tunggal, tambahkan "s" yang berakhir pada akhir kata nama. Contohnya: monyet - monyet, pensil - pensil, gadis - gadis.
 • Dengan menambahkan akhiran "es" pada kata nama tunggal yang diakhiri dengan s, x, z, sh, atau ch. Contohnya: gas - gas, kotak - kotak, waltz - waltzes, berus - berus, gereja - gereja.
 • Menukar akhiran "y" yang bermula dengan konsonan dalam kata nama tunggal menjadi akhiran "i" dan kemudian menambahkan "es". Contohnya: langit - langit, tentera - tentera, budak lelaki - lelaki, lorong - lorong.
 • Untuk kata nama yang diakhiri dengan "f" atau "fe" dengan menambahkan "s" atau kata nama yang diakhiri dengan "f" atau "v" dengan menambahkan "s" atau "es". Contohnya: kepercayaan - kepercayaan, atap - atap, roti - roti, nyawa - nyawa, pisau - pisau.
 • Untuk kata nama yang diakhiri dengan huruf "o" dengan menambahkan "s" atau "es". Satu muslihat yang perlu diingat adalah dengan menambahkan "s". contohnya: cello - cello, piano - piano, radio - radio, potato - kentang, tomato - tomato.
 • Terdapat beberapa kata nama yang mempunyai bentuk jamak yang tidak teratur. Contohnya: lelaki - lelaki, wanita - wanita, anak - anak, kaki - kaki, gigi - gigi.