Pemahaman dan Jenis Pasaran yang Perlu Anda Ketahui

Dalam definisi umum, kita mengetahui pasaran sebagai tempat pertemuan penjual dan pembeli melakukan transaksi. Tetapi dalam ekonomi, pasar adalah alat untuk memenuhi permintaan dan penawaran, yang bermaksud tidak memerlukan penjual dan pembeli untuk selalu bertemu. Pasar juga mempunyai jenis.

Berdasarkan komoditi perdagangan, pasaran terbahagi kepada dua jenis, iaitu pasar tradisional dan pasar moden. Pasar tradisional hanya menyediakan barang keperluan pengguna, sementara pasar moden menawarkan barang buatan, barang pengguna, dan perkhidmatan.

Masih terdapat banyak jenis pasar tradisional di Dunia hari ini, dan umumnya terletak berhampiran kawasan perumahan untuk memudahkan pembeli menjangkau pasar. Beberapa pasar tradisional "legendaris" termasuk pasar Beringharjo di Yogyakarta, pasar Klewer di Solo, dan pasar Johar di Semarang.

Peranan Pasaran

Pasar sebagai tempat transaksi jual beli mempunyai peranan bagi pengeluar dan pengguna. Bagi pengeluar, pasar adalah tempat promosi, tempat untuk memudahkan penjualan produk, dan tempat untuk mendapatkan faktor pengeluaran yang diperlukan. Sementara itu, pasar untuk pengguna adalah tempat untuk mendapatkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan oleh pengguna tanpa perlu pergi terus ke pengeluar.

Pasar juga mempunyai peranan untuk pembangunan. Di mana ada pasar untuk membantu mendapatkan barang dan perkhidmatan yang diperlukan dalam pembangunan. Selain itu, pasar juga merupakan alat untuk membantu pembangunan melalui cukai dan pungutan. Untuk sumber manusia, pasaran menciptakan peluang perniagaan untuk mengurangkan pengangguran, membuka pekerjaan baru, dan menyerap sumber daya manusia yang ada.

(Baca juga: Pelbagai Sistem Ekonomi di Dunia, Apa Itu?)

Akhirnya, peranan pasaran dalam ekonomi bagi pemerintah adalah meningkatkan pendapatan negara melalui cukai dan pungutan. Negara ini juga akan menerima pendapatan tambahan melalui pertukaran wang asing, seperti eksport dan import.

Jenis-Jenis Pasaran

Jenis pasaran berdasarkan produk yang diperdagangkan terbahagi kepada dua, iaitu pasar input dan pasar output.

Pasaran input yang dikendalikan oleh isi rumah penggunaan (RTK) memberikan faktor pengeluaran bagi pengeluar. Faktor pengeluaran yang dimaksudkan merangkumi sumber semula jadi (tanah), sumber manusia (tenaga kerja), modal, dan keusahawanan.

Pasaran Input

Sumber semula jadi dalam bentuk tanah tidak menjual tanah, tetapi menyediakan komoditi dari alam, seperti tanah, bahan mentah, dan bahan perlombongan. Faktor pengeluaran ini mempunyai jumlah yang terhad, jadi harganya akan terus meningkat. Harga tanah juga dipengaruhi oleh tingkat kesuburan tanah, lokasi atau lokasi tanah, dan status pemilikan tanah berdasarkan perakuan.

Pasaran buruh adalah tempat di mana penyedia pekerjaan dan pencari kerja bertemu. Permintaan tenaga kerja dari syarikat dan permintaan pekerjaan dari tenaga buruh. Pasar tenaga kerja dilindungi oleh Kementerian Tenaga Kerja.

Sementara itu, pasaran modal menyediakan modal dalam bentuk wang, bangunan dan pelaburan lain. Beberapa kelebihan pasaran modal adalah untuk memudahkan pengusaha mendapatkan modal, memudahkan pengembangan pengeluaran oleh syarikat, membantu syarikat menggunakan lebihan dana, dan membantu pemerintah mengumpulkan dan menggerakkan dana awam.

Pasaran keusahawanan memberikan kepakaran atau kemahiran dalam jumlah yang terhad kerana menawarkan para usahawan yang pakar dalam bidangnya. Usahawan adalah orang yang mampu mengatur dan menggabungkan faktor pengeluaran untuk mendapatkan hasil pengeluaran yang diinginkan.

Pasaran Keluaran

Berbeza dengan pasar input, pasar output memperdagangkan barang atau jasa sebagai hasil pengeluaran syarikat produksi atau rumah tangga. Pasaran output dibahagikan mengikut masa, alam dan wilayah.

Pasaran output berdasarkan masa terdiri daripada pasar harian, mingguan, bulanan dan tahunan. Pasar harian tersedia setiap hari, misalnya, pasar tradisional dan pasar mini. Pasar mingguan adalah pasaran yang hanya menjalankan proses jual beli seminggu sekali, misalnya, hari tanpa kenderaan . Pasar bulanan adalah pasar yang hanya tersedia sebulan sekali, seperti pasar Tiban yang hanya dibuka pada hari gaji. Pasar tahunan hanya dibuka setahun sekali, biasanya bersifat nasional dan ditujukan untuk promosi produk atau barang baru, misalnya, Jakarta Fair.

Secara semula jadi, pasaran output dibahagikan kepada pasaran konkrit dan pasar abstrak. Pasar konkrit adalah tempat di mana pembeli dan penjual bertemu secara langsung untuk melakukan jual beli barang. Sementara itu, pasar abstrak adalah pasar yang membolehkan penjual dan pembeli tidak perlu bertemu di tempat yang sama kerana boleh dilakukan melalui internet.

Pasar output juga dapat dikategorikan berdasarkan wilayah, yaitu pasar lokal, serantau, nasional dan internasional.