Cara Mengira Inflasi

Setelah dalam artikel sebelumnya kita membincangkan definisi, sebab, dan jenis inflasi, kali ini kita akan mengetahui cara mengira inflasi. Inflasi itu sendiri adalah keadaan di mana harga barang terus meningkat dan bertahan lama.

Contoh inflasi misalnya pada tahun 2000, 1 kilogram gula bernilai IDR 4.000. Tetapi pada tahun 2018, kita harus membayar IDR 12,000 untuk mendapatkan 1 kilogram gula. Harganya meningkat tiga kali ganda dalam 18 tahun.

Ada beberapa faktor yang menyebabkan inflasi, termasuk permintaan barang yang tinggi, kenaikan biaya produksi, dan peningkatan penawaran wang. Berdasarkan tahap keparahan, inflasi terbahagi kepada empat, iaitu ringan, sederhana, berat, hingga sangat teruk (hiperinflasi).

(Baca juga: Definisi dan Punca Inflasi)

Mengenai cara mengira inflasi, ini sebenarnya dapat dilakukan dengan dua cara, iaitu dengan menggunakan pengiraan Indeks Harga Pengguna dan menggunakan deflator.

Rumus yang digunakan dalam Indeks Harga Pengguna (CPI) adalah seperti berikut.

Dalam =

CPI

Dalam = kadar inflasi yang dicari

CPI n = indeks harga pengguna tahun asas (biasanya 100)

CPI n-1 = indeks harga pengguna tahun sebelumnya

Sementara itu, formula yang digunakan dalam mengira deflator adalah seperti berikut.

formula 2

Df n = GNP atau PDB deflator seterusnya

Df n-1 = Deflator KNK atau KDNK untuk tahun sebelumnya

Dengan menggunakan formula CPI, mari cuba lakukan masalah contoh berikut.

Telah diketahui bahawa Indeks Harga Pengguna pada akhir tahun 2010 mencapai 125.17 dan pada akhir tahun 2011 meningkat kepada 129.91. Tentukan kadar inflasi yang berlaku pada tahun 2011!

Kita tahu bahawa CPI 2011 = 129.91 dan CPI 2010 = 125.17, jika kita memasukkannya ke dalam formula:

contoh masalah

= 3,787

Kami mendapat kadar inflasi 3.787% dan tergolong dalam kategori ringan.