Apa Hasil KMB Yang Anda Tahu?

Hai teman-teman, kemarin, 1 Juni, kita memperingati ulang tahun Pancasila, bulan Juni ini juga dapat dikatakan sebagai bulan Pancasila. Setelah ditubuhkan sebagai landasan negara pada sesi PPKI pertama pada 18 Ogos 1945. Perjuangan bangsa Dunia dalam menegakkan kemerdekaan dan mengamalkan Pancasila mesti melalui pelbagai halangan. Antaranya ialah kedatangan sekutu dan Pencerobohan Ketenteraan yang dilakukan oleh Belanda.

Peristiwa yang tidak kurang pentingnya dalam sejarah Dunia adalah pengiktirafan kedaulatan Republik Dunia oleh Belanda pada tahun 1949.

Perjuangan negara Dunia untuk mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dilakukan dalam dua cara, anda tahu, iaitu perjuangan fizikal dan perjuangan melalui meja rundingan.

Sebelum Persidangan Meja Bulat (KMB) diadakan, diperhatikan bahawa telah ada perjanjian yang dibuat antara Indonesia dan Belanda, yaitu Perjanjian Linggarjati (1947), Perjanjian Renville (1948) dan Perjanjian Roem-Roijen (1949). Namun, perjanjian ini belum menghasilkan hasil yang benar-benar dipersetujui oleh kedua-dua pihak, sebab itulah kedua-dua negara memilih untuk mengadakan KMB.

KMB diadakan di bandar Den Haag pada 23 Ogos - 2 November 1949. Hadir dalam perjumpaan ini adalah wakil-wakil Republik Dunia, Belanda, dan BFO (Bijeenkomst voor Federaal Overleg), yang mewakili pelbagai negara yang diciptakan oleh Belanda di Kepulauan Dunia. Lalu apa hasil KMB ini?

Latar Belakang dan Keputusan RTC yang Diluluskan

Sebelum KMB, ada banyak percubaan dalam bentuk kekerasan oleh Belanda untuk menghalang kemerdekaan Dunia. Setiap usaha ini mendapat kritikan antarabangsa. Mesyuarat Linggarjati dan juga perjanjian Renville diadakan sebagai usaha diplomatik untuk menyelesaikan masalah ini.

Setelah dua usaha diplomatik di atas masih tidak berkesan, World dan Belanda menandatangani perjanjian Roem-Roijen pada 7 Mei 1949. Rundingan ini menghasilkan gencatan senjata antara Dunia dan Belanda. Rundingan seterusnya adalah Rundingan yang memberi kesan besar kepada negara Dunia, iaitu Persidangan Meja Bulat.

Beberapa tokoh penting dalam acara KMB adalah:

 • Willem Drees, sebagai Ketua KMB. Seorang ahli politik dan juga perdana

  Menteri Belanda

 • Dr. (HC) Drs. H. Mohammad Hatta, sebagai perwakilan dari Republik Dunia.

  Naib Presiden pertama di dunia.

 • Johannes Henricus van Maarseveen, delegasi Belanda. Ahli politik

  dan juga peguam.

 • Thomas Kingston Critchley, wakil UNCI. Seorang diplomat dari

  Australia.

Setelah rundingan selesai, hasil berikut diperoleh:

 1. Belanda akan mengiktiraf RIS sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.
 2. Pengiktirafan kedaulatan akan dilaksanakan selewat-lewatnya pada 30 Disember

  1949.

 3. Papua Barat adalah negara yang terpisah kerana perbezaan etnik. Persidangan ditutup tanpa keputusan mengenai perkara ini. Oleh itu, Artikel 2 menyatakan bahawa Papua barat bukan bagian dari penyerahan, dan masalah ini akan diselesaikan dalam satu tahun.
 4. Perikatan Belanda-Dunia ditubuhkan yang dipimpin oleh kerajaan Belanda.
 5. Kapal perang Belanda akan ditarik dari Dunia dengan syarat bahawa beberapa korvet (kapal perang kecil) akan diserahkan kepada RIS.
 6. Tentera Diraja Belanda menarik diri secepat mungkin, sementara Tentera Hindia Belanda (KNIL) akan dibubarkan dengan catatan bahawa anggotanya yang diperlukan akan dimasukkan ke dalam unit TNI.
 7. Pengambilalihan hutang Hindia Belanda oleh United World Republic.

Kesan RTC

Setelah pelaksanaan KMB, beberapa kesan segera dirasakan

oleh World, seperti:

Pada 27 Disember 1949, pemerintahan sementara negara itu dipasang. Soekarno menjadi Presidennya, dan Hatta sebagai Perdana Menteri, yang membentuk Kabinet Republik Bersatu Dunia, sebuah republik persekutuan kerajaan Belanda.

Tarikh pemindahan kedaulatan dari Belanda diakui sebagai tarikh kemerdekaan Dunia oleh Belanda, tetapi pada akhirnya pada 15 Ogos 2005, pemerintah Belanda secara rasmi mengakui bahawa kemerdekaan de facto dunia bermula pada 17 Ogos 1945.

Mengenai hutang Hindia Belanda, World membayar sejumlah 4 bilion guild dalam periode 1950-1956, tetapi memutuskan untuk tidak membayar selebihnya. Dan Papua barat menjadi bebas untuk menjadi Papua New Guinea.

Jadi itulah hasil RTC yang harus anda ketahui. Bangsa kita telah melalui banyak perjuangan untuk berdikari hingga kini. Adakah anda mempunyai sebarang pertanyaan mengenai perkara ini. Tuliskan soalan anda di ruangan komen, dan jangan lupa untuk berkongsi pengetahuan ini.