Konsep Kuantiti dan Unit Pengukuran

Kita sering mengenal pasti objek menggunakan perkataan panjang, pendek, tinggi, rendah, berat dan ringan. Tetapi ketika kita ingin membandingkan objek tertentu, kita memerlukan alat pengukur untuk mengetahui seberapa tinggi atau seberapa berat objek itu. Sekarang, kami mempunyai alat seperti tolok dan timbangan untuk mengukur kuantiti dan unit.

Sebelum kedua alat ini diciptakan, kami biasanya menggunakan panjang, hasta, atau langkah untuk mencari panjang objek. Kami mengklasifikasikan meter atau kilogram sebagai unit piawai, sementara rentang dan hasta adalah unit bukan piawai.

Tetapi, apa sebenarnya kuantiti dan unit? Apa yang dilakukannya dalam kehidupan seharian? Baiklah, dalam artikel ini, kita akan membincangkannya bersama.

Definisi Kuantiti dan Unit

Magnitud adalah apa-apa yang dapat diukur dan dinyatakan dengan nombor, diikuti oleh unit. Sementara itu, unit adalah apa sahaja yang digunakan untuk menyatakan hasil pengukuran atau perbandingan dalam pengukuran tertentu.

(Baca juga: Mari Cari, Jenis dan Sifat Vektor)

Contohnya, Pak Agus menjual beras. Dia mengukurnya dengan menggunakan genggam. Alat genggam adalah unit yang digunakan untuk mengukur kuantiti beras, yang merupakan jisim. Tidak seperti Pak Agus, Bu Hartini juga menjual beras. Bezanya, dia menggunakan skala kilogram. Kedua-duanya mengukur kuantiti yang sama, iaitu jisim beras. Namun, Pak Agus dan Bu Hartini menggunakan unit yang berbeza, iaitu genggam dan kilogram.

Dalam fizik, kuantiti dibahagikan kepada kuantiti utama dan kuantiti terbitan.

Jumlah pokok

Kuantiti utama adalah kuantiti yang unitnya telah ditentukan sebelumnya dan bukan turunan dari kuantiti lain. Tujuh kuantiti utama yang diketahui ialah jisim, panjang, masa, bilangan molekul bahan, kekuatan semasa, intensiti cahaya, dan suhu. Kita boleh membaca kuantiti dan unit dalam jadual di bawah.

besarnya

Kuantiti Derivatif

Kuantiti derivatif adalah kuantiti yang unitnya berasal dari kuantiti utama. Beberapa contoh yang sering kita gunakan ialah kepantasan. Kami mendapat kepantasan dari dua kuantiti utama, iaitu panjang dan masa. Unit kuantiti terbitan dikenali sebagai unit terbitan.

Sebagai gabungan atau terbitan kuantiti utama, tentu ada banyak kuantiti turunan yang kita dapat. Walau bagaimanapun, beberapa contoh dapat dilihat pada jadual di bawah.

magnitud2