Pembahagian sumber sejarah berdasarkan sifat dan bentuk

Sejarah adalah peristiwa masa lalu yang membentuk masa kini. Terdapat banyak pelajaran yang dapat kita ambil dari sejarah dan membantu kita menjadi individu dan negara yang lebih baik. Tetapi kerana sejarah adalah peristiwa masa lalu yang telah berlaku dan tidak dapat diulang, sumbernya terbatas. Sumber sejarah dapat dibahagikan kepada beberapa kategori, baik berdasarkan sifat dan bentuknya.

Berdasarkan sifatnya, sumber sejarah terbahagi kepada tiga, iaitu sumber primer, sumber sekunder, dan sumber tersier. Berikut adalah penjelasan ketiga-tiganya.

Sumber utama

Sumber sejarah yang termasuk dalam sumber utama boleh menjadi peninggalan asli yang benar-benar tergolong dalam era itu. Sumber utama dihasilkan atau ditulis oleh pihak yang terlibat atau menjadi saksi mata dalam peristiwa bersejarah ini. Beberapa contoh sumber utama adalah prasasti, catatan sejarah atau catatan peristiwa, dan penyusun peta.

Sumber Sekunder

Sumber sekunder merujuk kepada objek buatan objek asal. Sumber sekunder juga boleh menjadi sumber literatur. Penyelidikan yang dilakukan oleh saintis sejarah juga masuk ke sumber ini.

(Baca juga: Sejarah Manusia Awal, dan Penyebarannya di Dunia)

Contoh sumber sejarah sekunder adalah prasasti tiruan yang terdapat di banyak muzium, terjemahan buku, dan laporan penyelidikan sejarah.

Sumber Tersier

Sumber sejarah yang dikelaskan sebagai sumber tersier adalah buku sejarah berdasarkan laporan penyelidikan sejarah. Biasanya, penulis tidak melakukan kajian langsung mengenai topik sejarah yang dibincangkan.

Terlepas dari sifatnya, sumber sejarah juga dapat diklasifikasikan berdasarkan bentuknya. Sumber sejarah berdasarkan bentuk terbahagi kepada tiga, iaitu sumber bertulis, sumber lisan, dan sumber objek.

Sumber bertulis

Sumber bertulis adalah sumber sejarah yang diperoleh melalui peninggalan bertulis dan catatan peristiwa yang berlaku pada masa lalu. Contoh sumber sejarah yang ditulis boleh berupa prasasti atau buku harian.

Sumber lisan

Sumber sejarah dalam bentuk sumber lisan diperoleh daripada pernyataan langsung pelaku dan saksi mata peristiwa sejarah. Sumber ini agak sukar diperoleh kerana pelaku atau saksi mata hanya dapat memberikan maklumat lisan semasa masih hidup.

Objek Sumber

Sumber lain adalah sumber sejarah yang diperoleh dari peninggalan objek budaya. Contoh sumber sejarah dalam bentuk objek adalah kuil dan tembikar.