Apa itu konflik dan apa yang ada di belakangnya?

Masyarakat terdiri daripada kumpulan individu dan kumpulan yang mempunyai pandangan dan pandangan yang berbeza. Oleh itu, tidak jarang gesekan dalam masyarakat menjadi konflik. Konflik bermula kerana perbezaan struktur sosial masyarakat. Bermula dari konflik, keganasan boleh berlaku dalam masyarakat. Tetapi, apa makna konflik? Apakah sebab-sebab konflik?

Alo Liliweri menyatakan bahawa konflik adalah satu bentuk konflik semula jadi yang dihasilkan oleh individu atau kumpulan kerana pihak-pihak yang terlibat mempunyai sikap, kepercayaan, nilai, dan keperluan yang berbeza. Walaupun dilihat secara negatif, konflik adalah fenomena semula jadi dan semula jadi yang berlaku di mana-mana masyarakat.

Konflik sinonim dengan keganasan dan kedamaian. Dalam sains sosial, keganasan mempunyai dua makna. Pertama, keganasan merujuk kepada semua kejadian di mana elemen utamanya adalah penggunaan atau ancaman menggunakan kekerasan. Kedua, keganasan dapat ditafsirkan sebagai " segala halangan yang dapat dihindari untuk mewujudkan diri " atau apa pun yang menyebabkan orang-orang dicegah daripada merealisasikan potensi mereka secara semula jadi.

(Baca juga: Konflik di Timur Tengah, Latar Belakang Konflik AS-Iran)

Penyelesaian konflik dan keganasan adalah perdamaian. Damai adalah istilah yang merujuk kepada keadaan keharmonian, keamanan, keharmonian dan persefahaman bersama.

Sekurang-kurangnya ada dua faktor yang menyebabkan konflik, iaitu pluraliti mendatar dan pluralisme menegak. Pluralisme mendatar adalah struktur pluralistik dalam masyarakat, seperti perbezaan etnik, agama dan bangsa, yang boleh menyebabkan konflik.

Sementara itu, pluralisme menegak adalah struktur masyarakat pluralistik yang terpolarisasi, seperti perbezaan kekayaan, kedudukan dan status sosial yang menjadi penyebab konflik.

Terlepas dari dua faktor ini, latar belakang konflik juga dapat dibahagikan kepada empat kategori berdasarkan jenis perbezaan. Keempat kategori tersebut adalah perbezaan individu, perbezaan budaya, perbezaan minat, dan perubahan sosial.

Perbezaan individu bermaksud bahawa perbezaan pendapat dan perasaan seseorang dalam masyarakat semakin tajam, sehingga berpotensi menimbulkan perselisihan, konflik, persaingan, dan bahkan pertembungan.

Perbezaan budaya juga dapat mempengaruhi corak pemikiran dan tingkah laku individu dalam kumpulan budaya yang berkenaan. Tidak jarang dua orang dari dua budaya berbeza terlibat dalam konflik kerana perbezaan nilai dan perspektif.

Perbezaan kepentingan berlaku kerana pertembungan antara kepentingan, baik individu dan kumpulan. Perbezaan kepentingan boleh berupa kepentingan ekonomi, sosial, politik, ketertiban dan keselamatan. Masalah dalam sektor ekonomi, seperti kekurangan beberapa keperluan asas masyarakat, juga termasuk dalam kategori ini.

Perubahan sosial juga dapat mewujudkan latar belakang konflik dalam masyarakat. Dinamika perubahan sosial yang terlalu cepat dalam masyarakat telah menyebabkan penyusunan dan perbezaan pendapat mengenai penyusunan semula sistem nilai baru. Ditambah dengan kesan ketidakadilan yang dirasakan oleh beberapa atau semua kumpulan masyarakat kerana kadar perubahan sosial.