Mengetahui Sisa dan Jenisnya

Pertumbuhan penduduk dunia semakin meningkat dan kepadatan penduduk semakin tidak dapat dielakkan. Begitu juga, sektor Perindustrian terus berkembang seiring dengan peningkatan keperluan penduduk dunia. Ini tentu saja meninggalkan banyak masalah sosial dalam masyarakat, salah satunya adalah masalah pembaziran. Masalah pembaziran dan alam sekitar menjadi bom masa sekiranya tidak diuruskan, dirancang dan berkesan.

Sebilangan besar dari mereka adalah negara industri maju yang dengan sedihnya mengeksport sampah ke pelbagai negara lain, terutama negara membangun dan miskin. Sudah tentu ini memberi kesan dan meninggalkan masalah baru di negara tujuan, kerana ia tidak diuruskan dengan baik. Walaupun begitu di Dunia, isu sampah dan alam sekitar berkait rapat kerana kesan yang ditimbulkannya.

Dalam perbincangan ini, kita akan mengetahui lebih banyak mengenai sampah, supaya kita dapat mengetahui dan memahami jenis sampah yang ada di persekitaran rumah tangga atau dihasilkan oleh industri.

Sisa adalah sampah yang kehadirannya pada waktu dan tempat tertentu tidak diingini oleh alam sekitar kerana tidak mempunyai nilai ekonomi. Sisa ini boleh berupa sisa pepejal, sisa cecair, atau sisa gas.

Jenis Sisa

Secara amnya, jenis sampah boleh dikelompokkan menjadi 3, iaitu sisa organik, sisa bukan organik dan sisa B3 (Bahan Beracun dan Berbahaya).

  • Sisa organik

Sisa organik adalah sisa yang berasal dari tisu organisma dan umumnya mudah diurai. Contoh sisa organik ialah sampah atau bahagian tanaman yang gugur, bangkai sayur, baja ternakan atau kertas.

(Baca juga: Perubahan Alam Sekitar Kerana Pencemaran dan Cara Melestarikannya)

  • Sisa bukan organik

Sisa bukan organik adalah sisa yang berasal dari bahan bukan hidup dan secara amnya sukar untuk diuraikan. Sementara itu, contoh sampah bukan organik merangkumi; besi, aluminium, timah, kaca, dan bahan sintetik seperti plastik dan sebagainya.

  • Buangan B3

Sisa Berbahaya atau Bahan Beracun dan Berbahaya adalah sisa yang berasal dari pelbagai jenis bahan kimia beracun dan berbahaya. Contoh sampah B3 merangkumi; racun perosak, batu bateri yang tinggal, minyak terpakai, tumpahan minyak, dan sebagainya.

Pengendalian sampah

Pengurusan sampah kadangkala tidak mendapat perhatian serius, kesedaran akan kepentingan alam sekitar masih rendah, sehingga pencemaran alam sekitar mulai berlaku dan memberi kesan buruk kepada pelbagai sistem hidup termasuk manusia. Oleh itu, untuk meminimumkan kesan pencemaran dengan membuang sampah ke alam sekitar, ia dapat dilakukan dengan menggunakannya secara langsung atau dengan mengitar semula sampah.

Adapun menangani sampah dengan menggunakannya secara langsung, misalnya dengan menggunakan kotoran ternakan sebagai baja tanaman. Contoh lain ialah pembaziran gandum atau dedak dan sisa tofu ampas boleh dijadikan makanan haiwan.

Sementara itu, untuk menangani sampah melalui kitar semula, contohnya kertas yang boleh dilakukan dengan mengitar semula kertas menjadi kertas baru. Mengitar semula plastik ke dalam pelbagai jenis barang seperti beg, peralatan makan dan botol pembungkusan dan sebagainya.