Kaedah Gamifikasi Plus Minus dalam Proses Pembelajaran

Dalam proses pembelajaran terdapat banyak cara yang dapat dilakukan, terutama semasa pandemi Covid-19, yang memerlukan pelajar sekolah atau belajar dengan hampir. Salah satunya adalah proses pembelajaran dalam kaedah gamifikasi. Dikatakan bahawa kaedah pembelajaran gamifikasi bermaksud menerapkan prinsip kerja permainan untuk proses pembelajaran, dengan tujuan memupuk motivasi belajar dan mengubah tingkah laku pelajar.

Selain permainan, terdapat juga kaedah lain yang menggunakan permainan dalam proses pembelajaran, iaitu pembelajaran berasaskan permainan (GBL) dan banyak kaedah lain untuk menyokong proses pembelajaran secara maya.

Dalam perbincangan ini, kita akan membincangkan kelebihan dan kekurangan gamifikasi dalam proses pembelajaran. Tentang apa?

Dalam proses pembelajaran yang biasa dilakukan adalah kaedah pembelajaran kuliah, perbincangan, demonstrasi dan mencampurkan semua kaedah. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi, proses pembelajaran Gamifiksai semakin banyak diterapkan. Jadi apa kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan proses pembelajaran gamifikasi?

Kaedah Gamifikasi Plus

Dalam pelbagai kajian, kaedah Gamifikasi diterapkan dalam konteks pendidikan atau terutama dalam proses pembelajaran. Secara amnya, kaedah ini berfungsi dengan campur tangan dalam tiga aspek utama: kognitif, emosi, dan sosial. Kaedah gamifikasi mempunyai kelebihan berikut:

  1. Membentuk sikap positif terhadap kaedah pembelajaran Matematik.

Kaedah Gamification akan memudahkan pelajar memahami apa yang diperkatakan sehingga akan menimbulkan minat dan juga motivasi untuk mempelajarinya lebih jauh.

  1. Membantu proses perkembangan anak.

Kaedah gamifikasi yang disampaikan secara imaginatif akan mendorong proses perkembangan anak menjadi lebih kreatif dan berimaginasi. Di mana kanak-kanak bertukar peranan dan bekerjasama dengan rakan mereka mengenai tema tertentu adalah salah satu bahagian penting dalam perkembangan pelajar.

(Baca juga: Sekolah di Zaman Corona dengan Kaedah STEAM yang Berkesan)

Salah satunya adalah belajar melalui permainan, supaya pelajar dapat membina kemahiran yang diperlukan untuk pemahaman akademik.

  1. Meningkatkan kemampuan bahasa pelajar

Contoh lain adalah melalui kaedah musikalisasi dan pergerakan, kaedah ini dipercayai dapat meningkatkan kemampuan berbahasa pelajar pada masa prasekolah. Kanak-kanak yang "tahu" muzik dari usia dini mempunyai kematangan yang lebih tinggi untuk bercakap dan berkomunikasi. Proses pendengaran dalam pertumbuhan kanak-kanak sangat penting untuk pengembangan kemahiran berbahasa.

Kaedah Gamifikasi Minus

Walaupun gamifikasi mempunyai banyak kelebihan, jika kita perhatikan dengan teliti dari segi perkembangan kanak-kanak dan pertumbuhan sosio-emosi, ada beberapa kesan lain yang perlu dipertimbangkan dari penerapan psikologi permainan hingga pembelajaran.

  1. Motivasi Ekstrinsik.

Memberi ganjaran ekstrinsik dapat membantu menjadikan kelas berjalan seperti yang diinginkan. Walau bagaimanapun, guru masih bertanggungjawab untuk membantu para pelajar untuk mempunyai motivasi secara intrinsik. Pembelajaran yang berlaku kerana keinginan yang timbul dari dalam jauh lebih kuat dan lebih bermakna daripada pembelajaran yang berlaku demi mendapatkan ganjaran.

  1. Membuat Pengalaman Pembelajaran Mengikut Peraturan.

Menerapkan kaedah permainan atau permainan dalam pembelajaran bahkan dapat menciptakan pengalaman yang disesuaikan dengan peraturan, sehingga pada akhirnya masih terasa seperti pengalaman belajar di sekolah pada umumnya.

  1. 'Merosakkan' secara psikologi.

Kekurangan penjelasan kepada pelajar mengenai pemberian lencana atau ganjaran boleh menyebabkan pelajar melihat sebarang proses pembelajaran dalam permainan sebagai batu loncatan yang mesti dilalui untuk memperoleh ganjaran; bukan pemerolehan pembelajaran yang berjaya.

Gamifikasi dalam pembelajaran dapat berjalan dengan berjaya dan berkesan, tetapi juga gagal. Oleh itu, aplikasi Gamification perlu dirancang dengan teliti dan disertakan dengan penilaian pelajar mengenai pencapaian objektif pembelajaran. Jadi, ia mampu menghasilkan proses pembelajaran yang berkesan dan berjaya.