Inilah definisi cadangan aktiviti yang harus anda ketahui

Tentunya di setiap sekolah anda mengadakan sesuatu yang disebut pensi atau persembahan seni. Baiklah, pasti setiap sekolah akan berusaha mengundang pelbagai bintang tamu untuk dapat memeriahkannya, kerana biasanya acara ini juga bertepatan dengan hari-hari istimewa di sekolah, seperti ulang tahun sekolah. Untuk dapat mengadakan acara ini dengan jayanya, cadangan aktiviti akan diperlukan, yang akan digunakan untuk pelbagai perkara.

Oleh itu, adakah anda sudah tahu apa itu cadangan aktiviti dan apa yang dilakukannya? Sekiranya tidak, pastikan anda membaca hingga akhir sehingga anda dapat membuat cadangan aktiviti yang baik untuk acara sekolah anda.

Definisi Cadangan Aktiviti

Cadangan aktiviti mempunyai makna rancangan yang diterjemahkan ke dalam rancangan kerja terperinci dan sistematik. Cadangan ini dibuat sebelum aktiviti dijalankan, dengan tujuan untuk mendapatkan kebenaran atau juga mencari penaja acara.

Sekiranya kita merujuk kepada KBBI (Big World Dictionary), maksud cadangannya adalah:

"Cadangan A adalah pelan yang digariskan dalam bentuk pelan kerja, sistematik, matang dan perancangan teliti yang dihasilkan oleh pengkaji sebelum menjalankan penyelidikan, kedua-dua penyelidikan lapangan dan kajian perpustakaan ."

Pelbagai Jenis Cadangan Aktiviti

Sebenarnya, terdapat banyak bentuk cadangan aktiviti, seperti yang berikut:

Usul perniagaan

Cadangan yang akan digunakan dalam aktiviti perniagaan, secara individu atau berkumpulan. 

Cadangan penyelidikan

Yaitu cadangan yang biasanya digunakan dalam bidang akademik. Contohnya adalah tesis atau tesis .

Cadangan projek

Jenis cadangan ini digunakan sebagai rancangan rancangan kerja untuk projek perniagaan.

Cadangan Aktiviti

Yaitu cadangan yang disiapkan untuk menjalankan aktiviti. Isi cadangan aktiviti adalah penyerahan rancangan aktiviti, baik secara individu maupun berkumpulan. Contohnya ialah aktiviti pensi di sekolah.

Struktur Cadangan Aktiviti

Untuk dapat membuat cadangan aktiviti yang baik, anda boleh mengikuti struktur dan kaedah pembuatannya:

1. Nama Aktiviti

Pastikan anda mempunyai nama acara yang menarik perhatian pelbagai penonton, salah satunya adalah pembaca cadangan aktiviti ini. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan dalam membuat nama aktiviti termasuk:

  • Sesuai dengan topik aktiviti
  • Pendek, padat dan jelas
  • Dinyatakan dalam bentuk frasa

2. Pengenalan

Tuliskan sebab mengapa aktiviti harus dijalankan dalam pengenalan. Oleh itu, anda diharapkan dapat menunjukkan kepentingan acara atau aktiviti yang akan dijalankan.

3. Tujuan

Berikan pelbagai objektif pelaksanaan aktiviti ini.

4. Matlamat

Bahagian ini mengandungi institusi, personel, organisasi, atau kumpulan masyarakat tertentu yang akan menjadi peserta dalam aktiviti tersebut.

5. Jadual

Tuliskan masa dan tempat pelaksanaan aktiviti anda.

6. Jadual Acara

Di bahagian jadual, ia menerangkan susunan aktiviti yang akan dijalankan.

7. Jawatankuasa

Komposisi jawatankuasa yang bertanggungjawab untuk melaksanakan acara tersebut akan ditulis dalam bahagian ini.

8. Belanjawan

Cadangan yang baik mesti selalu merangkumi perincian mengenai kos menjalankan aktiviti. Buat rancangan kos yang logik dan realistik, dari pendapatan dan perbelanjaan. Anggaran pembiayaan yang dibuat oleh penulis cadangan akan dipertimbangkan oleh penderma atau penaja yang berpotensi. Anggaran boleh dibahagikan kepada tiga bahagian, iaitu penyediaan, operasi dan laporan.

9. Penutup

Penutup adalah akhir perbincangan perancangan aktiviti. Beri mereka alasan terakhir bagi orang yang membaca cadangan ini. Sehingga mereka boleh berminat untuk membiayai atau menjadi tetamu rancangan anda.

Jadi itu mengenai pemahaman dan cara membuat cadangan aktiviti yang baik. Semoga anda dapat membuat cadangan aktiviti yang baik untuk acara sekolah anda!