Menulis Ulasan Buku, Kenali Beberapa Strukturnya!

Ulasan adalah penulisan yang mengandungi ulasan tentang kualiti buku. Tujuan membuat tinjauan ini adalah untuk menarik minat membaca orang ramai terhadap buku yang dikaji. Ulasan dibuat menggunakan gaya bahasa yang meyakinkan. Selain itu, objektiviti, kejelasan ayat dan kejujuran juga merupakan kunci penting dalam menulis ulasan. Sama ada ulasan untuk cerpen, filem atau ulasan buku.

Tidak seperti cerpen atau filem, memerlukan masa yang lebih lama untuk menyiapkan buku. Buku menyampaikan cerita dan mesej dengan kata-kata, sehingga penerangan situasi dan penjelasan idea utama tertentu dapat dijelaskan dengan lebih terperinci.

Pada dasarnya pengulas tidak mempunyai struktur standard. Walau bagaimanapun, terdapat beberapa aspek penting yang perlu ada dalam ulasan, seperti penjelasan mengenai kelebihan dan kekurangan, kerana tujuan pengulas adalah untuk memberi pertimbangan kepada orang lain yang berminat dengan karya tersebut.

Untuk lebih jelasnya, berikut adalah penjelasan mengenai struktur tinjauan buku, yang merangkumi tajuk sinopsis, identiti buku, sinopsis, kepengarangan, ulasan buku, dan kesimpulan.

a. Tajuk sinopsis

Semasa membuat tajuk sinopsis, kita perlu memperhatikan bahawa tajuk yang dibuat mestilah berkaitan dengan buku yang dibaca. Cuba buat tajuk sinopsis kurang dari lima perkataan.

b. Buku identiti

Identiti buku adalah keterangan buku yang perlu dimasukkan dalam sinopsis. Huraian buku yang ditulis dalam sinopsis merangkumi: judul buku, pengarang, penerbit, tahun penerbitan, dan jumlah halaman.

(Baca juga: Ulasan Buku, Apa dan Bagaimana Membuatnya?)

Beberapa maklumat lain dari buku juga dapat dimasukkan dalam identiti dalam sinopsis, misalnya, harga, cetakan, penterjemah (jika buku itu diterjemahkan), editor dan ISBN.

c. Sinopsis

Dalam buku fiksyen, sinopsis mengandungi ringkasan cerita. Dalam buku bukan fiksyen, sinopsis mengandungi ringkasan kandungan buku tersebut. Sinopsis diperlukan dalam tinjauan agar pembaca mengetahui garis besar isi buku yang sedang dikaji. Sinopsis buku juga merupakan sumber maklumat bagi bakal pembaca sama ada buku yang ingin anda baca memenuhi harapan mereka.

d. Barang dagangan

Yang dimaksudkan dengan kepengarangan adalah keterangan pengarang buku. Di bahagian ini, kita dapat berkongsi latar belakang, pencapaian dan karya penulis. Huraian pengarang dapat mengukuhkan reputasi penulis di mata pembaca dan bakal pembaca.

e. Ulasan buku

Dalam bahagian ini, penilaian buku dilakukan. Penilaian dapat diberikan kepada kualiti fizikal dan kandungan buku. Di bahagian ini terdapat kelebihan dan kekurangan buku ini.

f. Kesimpulannya

Kesimpulan buku itu adalah pernyataan terakhir pengulas mengenai buku yang sedang dikaji. Bahagian ini menyatakan sama ada patut dibaca atau tidak.