Molekul Asas Warisan

Apabila organisma membiak dan membiak, mereka menyebarkan sifat genetik mereka kepada keturunan baru. Anda mungkin biasa dengan istilah DNA. DNA atau asid deoksiribonukleik mengandungi kod genetik sehingga dikenali sebagai carta kehidupan. DNA dimasukkan ke dalam asid nukleik, yang merupakan molekul asas pewarisan pada makhluk hidup. Selain DNA, asid nukleik lain yang membawa kod genetik adalah RNA.

Walaupun kedua-duanya adalah asid nukleik, DNA dan RNA agak berbeza. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan DNA dan RNA sebagai molekul asas dalam pewarisan.

Asid Deoxyribonucleic (DNA)

DNA adalah molekul yang diwarisi. DNA juga termasuk dalam molekul asas yang menentukan semua ciri setiap organisma. Ini bermaksud bahawa setiap organisma mesti mempunyai DNA, sama ada uniselular atau multiselular.

DNA juga mempunyai polimer deoksiribonukleotida panjang yang merupakan hasil gabungan banyak nukleotida dari hujung yang membentuk satu rantai DNA panjang. Panjang DNA dapat diukur dengan bilangan nukleotida yang dimasukkan ke dalamnya. DNA berbentuk seperti rantai panjang yang dipintal bersama struktur heliks berganda.

(Baca juga: Mengetahui DNA dan RNA dalam Warisan)

Dalam pewarisan, DNA mempunyai peranan penting. DNA adalah pembawa maklumat genetik dan terlibat dalam semua proses keturunan dan biosintetik dalam organisma. Selain itu, DNA juga mensintesis RNA dan secara tidak langsung, mengawal sintesis protein.

Asid Ribonukleik (RNA)

Di dalam badan, RNA biasanya dijumpai di nukleolus dan sitoplasma. Dalam RNA, ribosa bertindak sebagai gula pentosa, sementara urasi bertindak sebagai pengganti timin. Bentuk RNA adalah single-stranded atau single-stranded. RNA juga berperanan dalam sintesis protein. Gambar berikut adalah struktur RNA.

Dogma Tengah

Aliran maklumat dari DNA ke protein melalui RNA diketahui menjadi pusat dogma. Dogma pusat pertama kali diperkenalkan oleh Fracis Crick pada tahun 1958. Dalam sel hidup, maklumat kod DNA di nukleus disalin ke RNA semasa proses transkripsi. Maklumat mengenai mRNA dibawa ke sitoplasma untuk membentuk protein setelah melalui proses terjemahan.

dogma pusat

Virus mempunyai RNA sebagai bahan genetiknya. Mereka mampu melakukan transkripsi terbalik, iaitu aliran maklumat terbalik dari RNA ke DNA.

dogma pusat2