Jenis Kawasan Pemuliharaan Alam

Pemuliharaan alam di Dunia secara hukum merujuk kepada dua undang-undang utama (UU), yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1990 tentang Pemuliharaan Sumber Asli Hidup dan Ekosistemnya; dan UU 41/1999 tentang Kehutanan (bersama dengan UU No. 5/1967 tentang Ketentuan Perhutanan Dasar).

UU 41/1999 membedakan dua kategori luas kawasan hutan lindung. Dua kategori tersebut meliputi hutan lindung, yaitu kawasan hutan negara yang memiliki fungsi utama melindungi sistem penyokong kehidupan untuk mengatur sistem air, mencegah banjir, mengawal hakisan, mencegah pencerobohan air laut, dan menjaga kesuburan tanah; dan Hutan pemuliharaan, yaitu kawasan hutan negara dengan ciri-ciri tertentu, yang mempunyai fungsi utama untuk memelihara kepelbagaian tumbuhan dan haiwan dan ekosistemnya.

Tidak berhenti di situ, Undang-Undang No. 41/1999 juga menjelaskan kawasan hutan konservasi menjadi kawasan hutan simpan alam dan kawasan hutan konservasi alam.

Dalam perbincangan ini, pertama kita akan membincangkan kawasan pemuliharaan alam. Apakah ini?

Kawasan hutan pemuliharaan alam adalah kawasan hutan negara dengan ciri-ciri tertentu, yang memiliki fungsi utama melindungi sistem penunjang hidup, memelihara kepelbagaian spesies tumbuhan dan haiwan, serta penggunaan sumber daya alam biologi dan ekosistemnya secara lestari.

Kawasan pemuliharaan alam dapat dibahagikan kepada beberapa jenis, termasuk taman nasional, taman hutan besar, dan taman pelancongan semula jadi.

Taman Kebangsaan

Ini adalah kawasan pemuliharaan alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola oleh sistem zonasi, dan digunakan untuk tujuan penelitian, sains, pendidikan, dukungan penanaman, pelancongan dan rekreasi.

Taman negara adalah sejenis kawasan pemuliharaan kerana dilindungi, biasanya oleh pemerintah pusat, dari pembangunan manusia dan pencemaran. Taman nasional terbesar adalah Taman Negara Greenland Timur Laut, yang ditubuhkan pada tahun 1974.

(Baca juga: Usaha Pemuliharaan Keanekaragaman Hayati)

Di Dunia sahaja, saat ini terdapat sekurang-kurangnya 50 Taman Nasional, yang dikendalikan oleh Kementerian Alam Sekitar dan Perhutanan. Enam daripadanya ditetapkan sebagai Tapak Warisan Dunia, dan dua daripadanya berada di Tapak Ramsar.

Taman-taman nasional yang telah ditetapkan sebagai Tapak Warisan Dunia UNESCO termasuk Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara Timur, Taman Nasional Lorentz di Papua dan Taman Nasional Ujung Kulon di Banten. Taman Nasional Gunung Leuser di Sumatera Utara dan Aceh, Taman Nasional Kerinci Seblat di Jambi dan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan di Lampung, Bengkulu dan Sumatera Selatan, juga termasuk dalam Situs Warisan Dunia UNESCO, yang merupakan bagian dari Warisan Hutan Hujan Tropika Sumatera.

Taman Hutan Besar

Grand Forest Park adalah pemuliharaan alam untuk koleksi tumbuhan atau haiwan semula jadi atau bukan asli, yang digunakan untuk kepentingan umum sebagai tujuan penyelidikan, ilmiah dan pendidikan. Serta menjadi kemudahan yang menyokong penanaman, budaya, pelancongan dan rekreasi.

Kawasan Taman Hutan Besar diuruskan oleh kerajaan. Di Dunia, dalam hal ini dikelola oleh Kementerian Perhutanan, dan dikendalikan oleh usaha untuk memelihara keanekaragaman hayati dan haiwan serta ekosistemnya.

Taman Pelancongan Alam

Taman pelancongan semula jadi adalah kawasan pemuliharaan alam yang ditunjuk untuk melindungi alam semula jadi. Manfaat dan fungsinya adalah sebagai tempat pelancongan dan rekreasi, sebagai pelindung sistem sokongan kehidupan untuk daerah sekitarnya, serta lokasi untuk pendidikan dan pengembangan ilmiah.