Ketahui Bentuk Istilah Algebra

Semasa mengira nilai yang belum kita ketahui, kita sering menggunakan huruf sebagai pengganti. Huruf-huruf ini dikenali sebagai pemboleh ubah dalam bentuk algebra. Aljabar itu sendiri adalah cabang matematik yang menggunakan huruf dan bukannya nombor dalam menyelesaikan masalah.

Contoh masalah aljabar adalah:

Sekiranya terdapat 20 epal di setiap kotak dan terdapat b kuadrat, jumlah keseluruhan epal adalah 20b.

Dalam persamaan algebra, terdapat beberapa istilah yang akan sering digunakan. Mari kita lihat bentuk di bawah.

2x + 3

(Baca juga: Mengetahui Bentuk Algebra, dan Operasinya)

Seperti yang dijelaskan sebelumnya, huruf yang mewakili nilai disebut pemboleh ubah . Kita dapat membuat kesimpulan bahawa x adalah pemboleh ubah. Sementara itu, nombor yang dilampirkan pada pemboleh ubah disebut pekali . Ini bermaksud bahawa nombor 2 di atas adalah pekali. Akhirnya, nombor yang tidak dilampirkan pada pemboleh ubah dikenali sebagai pemalar , contohnya nombor 3 di atas. Tetapi jika kita merujuk kepada pekali dan pemalar yang berubah-ubah, kita dapat menyebutnya sebagai suku . Iaitu, 2x dan 3 adalah istilah.

Bentuk Algebra

Bentuk algebra boleh dikelaskan berdasarkan bilangan istilah. Bentuk ini boleh dibahagikan kepada monomial, binomial, trinomial, dan polynomial.

Monomial merujuk kepada bentuk yang hanya mempunyai satu istilah, misalnya 5yz, 7z, atau. Sementara itu, binomial terdiri daripada dua istilah, contohnya, 4z - 7 dan 3y2 + z.

Trinomial, seperti namanya, merujuk kepada bentuk yang terdiri daripada 3 istilah, contohnya seperti 3y2 + 5yz - 8 atau 9x - 4y2 + 3. Akhirnya, aljabar yang mempunyai lebih dari 3 istilah disebut sebagai polinomial, misalnya, 2y2 + 5yz + 3z2 - 8 .

Walau bagaimanapun, secara amnya kita boleh memanggil semua bentuk algebra sebagai polinomial.

Berdasarkan pemboleh ubah, istilah dalam algebra dapat dibahagikan kepada sebutan suka dan tidak serupa. Untuk mengetahui perbezaannya, pertimbangkan contoh berikut.

  1. 4x2, -2x2, dan -7x2 → Sama seperti istilah kerana pemboleh ubah berada pada kedudukan yang sama.
  2. 4x2, 5y2, dan -7z2 → Adakah istilah berbeza kerana pemboleh ubahnya berbeza (x, y, dan z)
  3. 4y2, 5y3, dan -7y4 → Adakah istilah berbeza kerana pemboleh ubah mempunyai kekuatan yang berbeza

Maksudnya, kita dapat menyimpulkan bahawa istilah dalam aljabar dianggap serupa apabila pemboleh ubah dan eksponennya sama.

Sebagai latihan, mari kita cuba memadankan bentuk algebra dengan sebutan yang betul.

BENTUK

  1. xy + 23 -p, 7p2, 14
  2. 45 - x2 3x2y, -2xy2, 9
  3. 14 - p + 7p2 xy, 23
  4. 3x2y - 2xy2 + 9 -x2, 45

TRIBE

a. -p, 7p2, 14

b. 3x2y, -2xy2, 9

c. xy, 23

d. -x2, 45

Sudah? Ayuh, periksa jawapan di bawah!

1 - c, 2 - d, 3 - a, 4 - b