Belajar Menulis Kalimat Berkesan

Sebagai orang Dunia, bahasa Dunia adalah bahasa yang kita gunakan setiap hari. Kerana kita telah mempelajarinya dan menggunakannya sejak kecil, kadang-kadang kita tidak memperhatikan struktur bahasa dan penggunaan kata-kata yang tepat. Akibatnya, tidak jarang kita menghadapi kesukaran ketika diminta menulis ayat yang berkesan dalam situasi formal.

Tetapi, jenis ayat apa yang berkesan? Apa bezanya dengan ayat yang kita gunakan dalam perbualan seharian?

Pertama, kita mesti memperhatikan apa itu ayat dan bagaimana bentuknya. Kalimat terbentuk dari klausa yang terdiri dari subjek, predikat, objek, serta pelengkap atau keterangan yang kemudian diakhiri dengan tanda baca, baik titik (.), Soalan (?), Atau tanda seru (!). Sekiranya demikian, adakah ayat yang betul akan menjadi ayat yang berkesan secara automatik?

Tidak semestinya, anda tahu. Ayat berkesan merujuk kepada susunan ayat atau kata yang mengikut peraturan bahasa Dunia yang betul dan tepat. Ini bermaksud bahawa semasa membuat ayat ini, kita mesti mematuhi ejaan yang disempurnakan (EYD).

Bagaimana Membuat Kalimat Berkesan?

Untuk menyusun ayat yang berkesan, terdapat beberapa syarat yang mesti dipenuhi. Pertama dan terpenting ia mematuhi EYD. Selain daripada susunan kata yang betul, kita mesti memperhatikan ejaannya. Kadang kala, ejaan kata yang sering kita temui ternyata tidak sesuai dengan EYD. Oleh itu, jika ada ejaan kata yang kita rasa tidak betul, lebih baik memeriksanya secara langsung di Kamus Bahasa Dunia Besar (KBBI).

(Baca juga: Ketahui Elemen Teks Eksposisi)

Kedua, ayat ini mesti sistematik. Mungkin kita telah menghafal urutan SPOK, tetapi kita tidak selalu menggunakannya ketika menyusun ayat, terutama ketika kita menulis ayat majmuk. Untuk memastikan bahawa ayat kita berada dalam susunan yang betul, kita dapat menandakan subjek, predikat, objek, dan keterangan mana yang ada dalam ayat tersebut.

Ketiga, ayat tidak membazir perkataan dan tidak berbentuk perkataan. Jangan membentuk ayat dengan perkataan yang tidak penting sehingga membuat ayat itu kelihatan berbelit-belit dan sukar difahami. Buat ayat dengan ringkas dan ringkas agar mesej yang ingin disampaikan dapat difahami oleh pembaca dengan mudah.

Keempat, ayat yang berkesan adalah ayat yang tidak mempunyai pelbagai tafsiran. Ini bermaksud bahawa mesej yang ingin kita sampaikan akan segera difahami oleh pembaca. Untuk mengelakkan ayat yang tidak jelas, lebih baik kita membuat ayat yang ringkas dan sesuai dengan EYD. Kami juga boleh meminta orang lain membaca tulisan kami untuk memastikan mereka tidak menafsirkannya secara berbeza.

Empat perkara di atas adalah syarat untuk menulis ayat yang berkesan. Kedengarannya rumit, tetapi jika kita terbiasa, kita tidak akan sukar untuk menyusun ayat yang tepat. Kita juga dapat meningkatkan kepekaan kita dengan membaca banyak teks yang ditulis dengan betul, misalnya artikel berita. Dengan begitu, kita juga terbawa-bawa untuk menulis mengikut EYD.