Elemen Muzik dalam Nyanyian, Ada Apa?

Muzik telah menjadi bahagian yang tidak dapat dipisahkan dalam kehidupan manusia. Kehadirannya sendiri bukan hanya media ekspresi, di mana melalui muzik manusia dapat mengekspresikan semua bentuk perasaan, ia juga mempunyai banyak manfaat lain dalam hal kerohanian, pendidikan, atau hiburan. Sudah tentu, ini tidak dapat dipisahkan dari unsur-unsur muzik itu sendiri.

Elemen muzik boleh dibahagikan kepada elemen utama dan elemen sokongan. Unsur-unsur utama muzik merangkumi suara, nada, irama, melodi, masa, harmoni dan tekstur. Sementara itu, elemen muzik yang menyokong termasuk tempo, dinamik dan timbre. Sekarang, apa makna setiap perkara ini.

Bunyi

Suara dapat ditafsirkan sebagai unsur suara yang dapat diperkasakan menjadi kesatuan yang harmoni dalam aktiviti muzik.

Nada

Unsur muzik yang satu ini berkaitan dengan bunyi tinggi dan rendah dalam muzik. Nota disusun dalam susunan yang disebut skala atau tong. Orang Jawa mengenal nada pelog slendro, orang Sunda tahu nada degung, madenda slendro dan pelog. Orang Bali tahu nada Slendro dan Pelog. Sementara itu, orang Minangkabau mengenali nada khas muzik Minang yang mirip dengan nada diatonik.

Irama (irama)

Irama adalah penggantian nota panjang, pendek, tinggi, rendah dan lembut dalam komposisi muzik. Irama dapat didefinisikan seperti yang dilihat dalam rentak muzik, irama ditentukan oleh pengulangan suara, panjang lagu pendek dan perubahan tekanan kata dalam lagu.

Melodi

Melodi adalah rangkaian nota yang membentuk kesatuan irama. Melodi boleh berupa kalimat lagu, juga dapat menjadi potongan ayat lagu. Setiap muzik daerah mempunyai melodi yang berbeza sesuai dengan watak dan lagu yang digunakan.

(Baca juga: Memahami Fungsi Muzik dalam Kehidupan)

Melodi yang bagus mempunyai selang nada yang dapat dicapai oleh pendaftar setiap alat muzik dan suara manusia. Maksudnya, dalam melodi tidak ada catatan yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Birama

Masa adalah rentak biasa dan berulang pada tempo yang sama. Penulisan masa biasanya ditulis dalam bentuk pecahan seperti 2/4, 3/4, 4/4, 2/2, dan 6/8. Nombor di atas “/” (pengangka) menunjukkan jumlah denyut, sementara angka di atas “/” (penyebut) menunjukkan nilai catatan dalam satu rentak.

Keharmonian

Harmoni adalah rangkaian melodi dengan ukuran tertentu yang membentuk komposisi yang indah dan selesa didengar. Harmoni terdiri daripada sebilangan akord yang disusun secara harmoni dan dimainkan sebagai iringan muzik.

Tekstur

Tekstur adalah melodi dalam karya muzik yang terbahagi kepada beberapa bunyi. Contoh tekstur terdapat dalam pasangan vokal (terdiri daripada soprano, alto, tenor, dan bass) dan muzik orkestra (terdiri daripada gabungan pelbagai alat muzik). Aliran setiap suara membentuk komposisi muzik yang padat dan manis. Jadi, tekstur mengandungi irama, melodi, harmoni dan dinamik.

Dinamika

Dynamics adalah kelantangan nada ketika dinyanyikan. Dinamika adalah unsur muzik yang paling kuat untuk menyatakan perasaan yang terdapat dalam komposisi muzik. Nuansa sedih, ceria, agresif dan rata dalam lagu akan dirasakan dalam dinamika.

Timbre

Elemen muzik terakhir ialah Timbre. Ini adalah kualiti atau warna suara, yang dipengaruhi oleh sumber suara dan bagaimana ia bergetar. Plumbum yang dihasilkan oleh instrumen angin pasti akan berbeza dari yang dihasilkan dari instrumen bertali. Walaupun kedua-duanya dimainkan dengan nada yang sama. Dalam suara manusia, timbre dipengaruhi oleh ketebalan pita suara.