Cara Meringkaskan Teks Huraian

Adakah anda pernah membaca atau mungkin menulis teks penjelasan? Secara umum, kita dapat mencirikan teks ini sebagai penulisan yang menerangkan proses berlakunya kejadian.

Teks penjelasan juga bermaklumat kerana mengandungi pelbagai peristiwa semula jadi dan sosial. Maklumat dalam teks penjelasan adalah fakta dan saintifik, yang bermaksud bahawa data yang digunakan sesuai dengan kejadian dan kebenarannya dapat dibenarkan.

Kami mendapat banyak teks ini dalam artikel berita. Walaupun begitu dengan bahan sejarah kerana menerangkan urutan peristiwa masa lalu. Jadi, jika anda pernah mempunyai tugas untuk menulis perjalanan percutian, teks itu juga termasuk dalam teks penjelasan, anda tahu.

(Baca juga: 5 Contoh Teks Penjelasan mengenai Fenomena Alam)

Teks penjelasan itu sendiri kadang-kadang mengandungi data lengkap sehingga teks menjadi cukup panjang. Sekiranya kita ingin mengemukakan idea serta bahagian penting dalam teks ini supaya pembaca dapat memahaminya dengan cepat, kita dapat merangkumnya menjadi ringkasan. Bagaimana untuk?

Berikut adalah langkah-langkah yang boleh anda ambil ketika anda ingin merangkum teks penjelasan.

Baca Keseluruhan Teks

Untuk memahami kandungan teks, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah membacanya secara keseluruhan. Kandungan teks seperti ini biasanya merupakan jawapan kepada soalan "mengapa" atau "bagaimana." Soalan "mengapa" akan dijawab dengan menjelaskan sebab dan akibat, sementara pertanyaan "bagaimana" akan dijawab dalam teks secara kronologi. Struktur teks itu sendiri terdiri daripada pernyataan umum, urutan sebab dan tafsiran.

Mencari Idea Utama

Seterusnya, kita harus menentukan idea utama teks yang kita baca. Harap maklum bahawa idea utama bukanlah ayat utama. Kalimat utama adalah pemikiran utama perenggan, sementara idea umum adalah idea utama teks secara keseluruhan. Walau bagaimanapun, ayat utama juga mencerminkan idea umum teks.

Buat Garis Besar Teks

Setelah menemui idea utama teks, kita dapat mula menulis ringkasan teks. Perhatikan bahawa idea utama juga disertakan dalam ringkasan. Salah satu cara untuk memasukkan idea utama ialah memasukkan ayat utama yang menyokong idea teks.

Semasa membaca, kita dapat sambil menandakan ayat mana yang penting untuk disertakan dalam ringkasan. Oleh itu, semasa kita menulis ringkasan, kita sudah mengetahui bahagian mana yang perlu disertakan.

Semak mengikut EYD

Akhirnya, kita perlu membaca semula ringkasan teks yang kita tulis. Selain memerhatikan apakah pokok-pokok utama teks telah disertakan, kami juga perlu memeriksa tulisan dan ejaan kami. Jangan biarkan kesilapan tulisan atau ejaan. Gunakan panduan KBBI dan panduan EYD supaya tidak ada kesilapan.