Tahap Kerja Sistem Maklumat Geografi

Dalam artikel sebelumnya kami membincangkan definisi dan komponen kerja sistem maklumat geografi (GIS). GIS adalah sistem yang berperanan mengumpulkan, mengurus, dan menyajikan data atau maklumat yang berkaitan dengan geografi. Berbeza dengan peta, GIS mengandungi data yang lebih lengkap dan interaktif sehingga fungsinya lebih pelbagai.

Komponen yang digunakan dalam GIS adalah perkakasan , perisian , data, dan pengurusan (sumber manusia). Komponen ini digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyajikan data geografi.

Dengan menggunakan komponen di atas, kita akan membincangkan peringkat kerja sistem maklumat geografi. Tahap kerja GIS merangkumi input, proses, dan output.

Masukan

Tahap input dalam sistem maklumat geografi merujuk kepada pengumpulan data yang dilakukan selama tinjauan. Data input boleh berupa data atribut dan data spasial. Data atribut adalah data yang berada di lokasi. Sementara itu, data spasial adalah data yang menunjukkan ruang, lokasi, atau tempat, sehingga data dapat berupa raster atau vektor.

Data yang dimasukkan ke dalam GIS memiliki beberapa jenis, termasuk data peta, data penginderaan jauh, dan data lapangan.

(Baca juga: Definisi dan Komponen Sistem Maklumat Geografi)

Data peta adalah data yang siap digunakan, seperti jarak antara titik dan kawasan. Sementara itu, data penginderaan jauh diperoleh dengan menggunakan sensor tanpa memerlukan kontak langsung dengan objek. Akhirnya, data lapangan adalah data yang diperoleh melalui pemerhatian langsung di lapangan.

Proses

Tahap proses merujuk kepada analisis data dalam komputer. Analisis boleh dalam bentuk analisis luas, analisis penjumlahan aritmetik, dan analisis garis satah. Analisis luas adalah analisis yang dilakukan untuk menghasilkan data tebing sungai. Sementara itu, analisis penambahan menghasilkan penjumlahan data yang dimasukkan. Analisis garis satah digunakan untuk menentukan kawasan dalam radius tertentu.

Pengeluaran

Setelah memproses data yang dimasukkan, GIS menghasilkan output atau output. Output adalah hasil maklumat bagi pengguna untuk membuat keputusan. Output sistem maklumat geografi dapat dalam bentuk hard copy, soft copy , dan display .

Contoh output salinan cetak adalah peta bercetak yang boleh dipaparkan di dinding atau buku atlas. Hasil soft copy dapat berupa rakaman atau aplikasi, seperti Peta Google interaktif dan Google Earth. Keluarannya dalam bentuk tampilan menyerupai peta yang dicetak, hanya ditampilkan di layar. Tidak seperti versi soft copy , hasil paparan tidak mempunyai interaktiviti.