Faktor Definisi dan Mobiliti Sosial

Salah satu sifat asas manusia tidak pernah puas. Walaupun terdengar negatif, dorongan ini adalah salah satu faktor yang menjadikan kehidupan kita lebih baik. Bagaimana mungkin kita tidak, jika kita tidak berpuas hati dengan skor ujian yang kita dapat, kita akan berusaha lebih keras untuk mendapatkan markah yang lebih besar. Sekiranya kita tidak berpuas hati dengan pekerjaan yang kita ada, kita akan berusaha mencari pekerjaan yang lebih baik. Dalam sains sosial, perubahan yang berlaku dalam masyarakat dapat disebut sebagai mobiliti sosial.

Apakah itu?

Mobiliti sosial adalah perpindahan seseorang atau sekumpulan orang dari satu lapisan ke lapisan yang lain. Mobiliti itu sendiri berasal dari perkataan Latin mobilis , yang bermaksud mudah bergerak atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Perkataan sosial dalam mobiliti sosial bermaksud individu atau kumpulan orang dalam kumpulan sosial.

Untuk memahaminya, mari kita lihat keadaan Pak Budi. Pak Budi pada asalnya adalah pegawai pejabat. Bosan dengan kehidupan sehariannya, Pak Budi kemudian mengumpulkan modal dari gajinya. Setelah cukup, dia kemudian menjadi usahawan dengan membuka perniagaan restoran. Pendek kata, Pak Budi menukar kedudukannya dari pekerja biasa menjadi pemilik perniagaan, aka usahawan.

Mobiliti sosial boleh menegak atau mendatar.

Mobiliti sosial menegak adalah pergerakan individu atau kumpulan dari satu kedudukan sosial ke kedudukan yang lain yang mempunyai tahap yang berbeza. Mobiliti menegak ke atas merujuk kepada peningkatan status dan kedudukan yang lebih baik. Sementara itu, pergerakan menegak ke bawah adalah penurunan status dan kedudukan yang lebih rendah.

(Baca juga: Apa itu Struktur Sosial?)

Mobiliti sosial mendatar adalah pergerakan individu atau kumpulan dalam strata sosial yang sama. Contohnya dapat dilihat dalam keadaan Pak Dahlan. Pak Dahlan adalah penjawat awam yang tempat kerjanya telah dipindahkan ke kawasan lain, tetapi masih tetap dalam kedudukan yang sama.

Faktor Mendorong dan Mengekang 

Terdapat beberapa faktor yang dapat mendorong mobiliti sosial pada individu dan kumpulan. Antaranya adalah status sosial, keadaan politik, keinginan untuk melihat kawasan lain, keadaan ekonomi, masalah penduduk, serta faktor individu dan struktur.

Sementara itu, terdapat juga beberapa perkara yang menghalang pergerakan ini. Pertama adalah diskriminasi, iaitu pembezaan perlakuan dengan pelbagai alasan yang melibatkan perbezaan etnik, bangsa, dan agama. Faktor ekonomi juga menjadi halangan, terutama bagi mereka yang berada di bawah garis kemiskinan.