Susun ringkasan buku bukan fiksyen, bagaimana?

Sebelum membaca buku, kadang-kadang kita memerlukan sedikit penerangan atau maklumat mengenai buku itu, sama ada topik atau naratifnya menarik bagi kita atau tidak. Maklumat ini boleh berbentuk ringkasan, sinopsis, atau ringkasan. Tetapi, apakah perbezaan antara ketiganya? Dan mengenai gambaran keseluruhan, bagaimana anda mengaturnya?

Ringkasan, sinopsis, dan ringkasan pada dasarnya keduanya bertujuan untuk meningkatkan minat pembaca terhadap sebuah buku. Ringkasan disusun dalam perkara penting, tidak mengikut urutan, dan dalam bahasa yang dikehendaki oleh pengarang. Sinopsis adalah karangan ilmiah yang biasanya diterbitkan bersama dengan karangan yang asli. Akhirnya, ringkasan adalah persembahan ringkas karangan berkenaan dengan bentuk asalnya.

Dalam artikel ini, kita akan belajar bagaimana menyusun gambaran keseluruhan buku bukan fiksyen.

Gambaran Keseluruhan Ciri

Sebelum mula menyusun gambaran keseluruhan, ini membantu kita mengetahui ciri-ciri yang membezakan gambaran keseluruhan dari sinopsis atau ringkasan. Gambaran keseluruhan adalah catatan baru yang mengandungi beberapa idea teks. Ringkasan teks tidak mengandungi pendapat pengarang mengenai sebuah karya, sehingga hanya memuat pokok-pokok utama buku. Gambaran keseluruhan juga tidak bergantung pada gaya penulisan atau penggunaan kata tertentu.

Langkah Membuat Gambaran Keseluruhan

Terdapat beberapa langkah yang harus anda ambil semasa menulis gambaran keseluruhan. Pertama, membaca karya asal untuk mengetahui karya itu. Dari sana, kita boleh mendapatkan isi buku dan mesej yang hendak disampaikan.

(Baca juga: Ulasan Buku, Apa dan Bagaimana Membuatnya?)

Yang kedua adalah menuliskan idea utama. Dalam karya, khususnya buku, sering terdapat beberapa idea utama. Agar tidak dilupakan, lebih baik kita menuliskan idea utama yang kita dapati.

Yang ketiga adalah menyusun kerangka penulisan berdasarkan idea utama yang telah kita temui. Barulah kita dapat menulis gambaran keseluruhan. Semasa menulis ringkasan, kadang-kadang perlu untuk memeriksa semula karya asal untuk memastikan bahawa ringkasan yang kita tulis sesuai dengan karya tersebut.

Akhirnya, kita perlu meneliti ringkasan yang telah kita tulis untuk memperbaiki kesalahan tulisan dan struktur ayat supaya pembaca dapat memahaminya dengan mudah.

Gambaran Keseluruhan Penulisan Teknik

Semasa menyusun gambaran keseluruhan, terdapat beberapa cara yang dapat anda gunakan untuk membuat bacaan anda lebih mudah. Apabila kita menjumpai ayat yang merupakan idea utama, kita dapat mengetengahkannya dengan garis bawah. Kami juga dapat menandakan pernyataan atau kata kunci penting dengan tanda bintang atau penyerlah. Semasa membaca buku, jangan lupa untuk menandakan halaman tersebut sehingga tidak sukar bagi kami untuk mencarinya kemudian.

Ringkasan teks biasanya ringkas dan mengandungi idea utama sesebuah karya. Oleh kerana kami tidak menyertakan pendapat di dalamnya, ringkasannya ringkas dan menyatakan kandungan karya sebagaimana adanya. Oleh itu, dalam gambaran keseluruhan, kami membiarkan pembaca menilai karya itu sendiri dengan membentangkan pokok-pokok utama buku ini.