Ekonomi Koperasi Dunia, Seperti Apa?

Berbeza dengan pasar atau kedai secara umum, koperasi Dunia adalah entiti perniagaan yang dikendalikan oleh anggotanya dengan tujuan untuk saling menguntungkan. Oleh kerana ia berdasarkan kekeluargaan, faedah koperasi tidak diterima oleh individu tertentu, tetapi dikongsi di antara semua anggota.

Koperasi Dunia dapat ditubuhkan secara individu, misalnya bersama rakan, atau melalui kesahan entiti undang-undang. Kerana modal kerja koperasi diperoleh dari semua anggotanya, peraturan juga harus disesuaikan sesuai dengan kesepakatan bersama.

Tetapi bagaimana koperasi Dunia berfungsi? Siapa yang boleh menjadi ahli koperasi? Adakah terdapat faedah? Mari kita bincangkan bersama dalam artikel ini.

Koperasi Dunia

Menurut Artikel 17 dan 18 Undang-Undang Koperasi, semua warga Dunia yang mampu mengambil tindakan undang-undang atau termasuk orang dewasa dianggap telah memenuhi syarat untuk menjadi anggota koperasi.

Prinsip koperasi dunia merangkumi:

1) sukarela dan terbuka

2) penyeliaan dilakukan oleh anggota secara demokratik

3) koperasi adalah entiti perniagaan yang autonomi dan bebas

4) koperasi berfungsi untuk kesejahteraan anggotanya, dan

5) koperasi mengadakan latihan untuk anggota, penyelia, pentadbir, dan pekerja, serta memberikan maklumat kepada orang ramai.

Sementara itu, dalam operasinya, Koperasi Dunia didasarkan pada Pasal 1945 pasal 33 ayat 3 dan Pancasila.

Koperasi didasarkan pada kekeluargaan, yang bermaksud bahawa setiap anggota koperasi dianggap sebagai satu keluarga yang saling membantu.

Nilai-nilai yang ditanamkan dalam koperasi Dunia terbahagi kepada dua, iaitu nilai asas koperasi dan nilai anggota koperasi. Nilai-nilai asas koperasi merangkumi kekeluargaan, pertolongan diri, tanggungjawab, demokrasi, persamaan, keadilan, dan kebebasan. Sementara itu, nilai anggota koperasi adalah kejujuran, keterbukaan, tanggungjawab, dan kepedulian terhadap orang lain.

Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota khususnya dan masyarakat amnya. Koperasi juga dimaksudkan sebagai bahagian yang tidak dapat dipisahkan dari tatanan ekonomi negara yang demokratik dan adil.

Modal Perniagaan Koperasi 

Modal perniagaan koperasi dunia terbahagi kepada dua jenis, iaitu modal sendiri dan modal pinjaman.

Seperti namanya, modal itu sendiri adalah modal yang dikumpulkan dari semua anggota koperasi. Dari masa ke masa, baki hasil operasi koperasi akan dimasukkan ke dalam dana rizab untuk mengukuhkan modal mereka sendiri. Modal sendiri terbahagi kepada empat jenis:

  1. Penjimatan asas. Deposit pokok adalah jenis yuran yang mesti dibayar oleh ahli semasa mereka mula-mula masuk.
  2. Penjimatan mandatori. Deposit mandatori adalah sejumlah wang yang harus dibayar oleh ahli dalam masa tertentu.
  3. Dana simpanan. Dana simpanan adalah dana yang dikumpulkan dari baki hasil operasi koperasi. Kemudian, dana ini akan digunakan untuk menampung kos kerugian sekiranya diperlukan.
  4. Pemberian adalah penyediaan modal teroka yang digunakan untuk memudahkan menjalankan perniagaan koperasi.

Sementara itu, modal pinjaman adalah modal kerja koperasi Dunia, yang diperoleh daripada pelbagai pihak selain daripada anggota koperasi itu sendiri. Modal ini kemudian dianggap sebagai hutang dan dilunaskan mengikut perjanjian. Beberapa pihak yang dapat memberikan pinjaman kepada koperasi sebagai modal perniagaan adalah anggota koperasi, perniagaan koperasi lain, bank dan institusi kewangan, serta pinjaman dari bukan anggota atau sumber undang-undang lain.

Faedah menjadi ahli koperasi

Mungkin kita tidak mengenali banyak orang yang menjadi anggota koperasi Dunia, tetapi anda tahu ada banyak faedah yang dapat diperoleh ketika kita menjadi ahli. Sebagai entiti perniagaan, koperasi dapat mengagihkan baki pendapatan (SHU) kepada ahlinya. Nilai SHU akan disesuaikan berdasarkan modal yang dilaburkan, perkhidmatan anggota, dan keuntungan yang diperoleh oleh koperasi. Kami juga boleh meninggalkan barang dagangan kami di koperasi untuk dijual.

Selain itu, ketika kita berbelanja di koperasi, kita dapat potongan harga ahli sehingga dapat menjimatkan perbelanjaan. Kita juga dapat menerima faedah pinjaman yang lebih rendah ketika meminjam wang dari koperasi.

Sebagai ahli, kita boleh mendapatkan latihan perniagaan. Koperasi pengeluaran, secara umum, sering memberikan latihan perniagaan percuma untuk ahli-ahlinya. Akhirnya, menjadi ahli koperasi dapat membantu kita membina rangkaian perniagaan dengan ahli lain. Siapa tahu, kita dapat meningkatkan peluang perniagaan dan mendapatkan pelajaran perniagaan dari anggota koperasi yang lain.