Memahami Teks Prosedur

Apabila kita ingin memasak sesuatu tetapi tidak tahu caranya, kita akan mencari resipi di internet. Atau ketika kita mahu menjahit seluar berlubang tetapi tidak tahu bagaimana menjahit, kita juga boleh mencari langkah-langkah di internet. Resipi atau teks yang memberitahu kami cara menjahit disertakan dalam teks prosedur.

Teks prosedur mengandungi langkah atau langkah untuk melakukan sesuatu. Sebelum mula menulis teks ini, ada baiknya memahami struktur dan gaya bahasa yang digunakan. Struktur teks terdiri daripada tiga bahagian, iaitu objektif, langkah, dan penegasan semula.

Struktur Teks Prosedur

Objektifnya terdapat dalam perenggan pertama. Dia bertindak sebagai pengantar dan pengenalan topik yang akan dibincangkan dalam teks. Selepas gol, ada langkah . Bahagian ini mengandungi arahan terperinci untuk mencapai objektif yang dibincangkan dalam perenggan sebelumnya. Langkah-langkahnya adalah isi teks, jadi penulisan itu mesti dipertimbangkan kerana intinya adalah teks.

Teks prosedur ditutup dengan pengesahan semula . Di sini, penulis menyatakan harapan dan faedah yang akan diperoleh pembaca sekiranya mereka telah mengambil langkah dengan baik.

Bahasa Teks Prosedur

Semasa menulis teks prosedur, kita juga mesti memperhatikan peraturan bahasa di dalamnya. Teks ini menggunakan banyak kata kerja penting, pernyataan persuasif, kata teknikal, kata hubung penambahan, dan keterangan alat.

(Baca juga: Apa itu Teks Respons?)

Kata kerja Imperatif juga disebut kata kerja perintah. Kata kerja imperatif biasa berakhir pada partikel -kan, -i, dan -lah. Contohnya boleh didapati dalam ayat berikut.

  1. Pastikan anda meletakkan kunci rumah di dalam almari.
  2. Elakkan penipuan dalam penulisan esei.
  3. Kacau adunan hingga sebati.

Pernyataan persuasif juga terdapat dalam banyak teks prosedur. Pernyataan persuasif digunakan sebagai undangan atau cadangan untuk pembaca. Biasanya, pernyataan persuasif mengandungi kata-kata dan / atau frasa 'harus,' akan lebih baik jika, '' seharusnya, 'dan sebagainya. Contoh ayat pujukan dapat dilihat pada ayat berikut.

  1. Anda harus meminta izin sekiranya anda mahu pulang pada waktu malam.
  2. Lebih baik jika anda mewarnai menggunakan krayon daripada pensil berwarna.

Teks prosedur juga menggunakan banyak kata teknikal. Kata-kata teknikal adalah kata-kata yang bersifat teknikal dan khusus untuk bidang tertentu. Contoh penggunaan kata teknikal terdapat dalam ayat berikut.

  1. Andi kini sedang menyunting karangan yang ditulisnya minggu lalu.
  2. Doktor Roni menyuntik pesakit mental.

Dari ayat di atas, dapat disimpulkan bahawa Andi adalah seorang penulis kerana dia menyunting karangan yang ditulisnya sendiri. Menyunting penulisan adalah aktiviti yang sering merujuk kepada penulis dan penyunting penulisan. Tetapi kerana Andi menyunting tulisannya sendiri, akan lebih tepat jika dia seorang penulis kerana tugas seorang editor adalah menyunting tulisan orang lain. Mirip dengan kalimat pertama, kalimat kedua juga tebal dengan konteks profesion, iaitu perubatan, kerana biasanya doktor dan perawat yang menyuntik pesakit.

Dalam teks prosedur, kami juga menemui banyak konjungsi penambahan sebagai konjungsi dan partikel yang bermaksud penambahan. Kata hubung tambahan biasanya adalah perkataan 'pertama,' kedua, 'dan seterusnya.

Akhirnya, banyak teks prosedur menerangkan alat yang digunakan secara berperingkat. Tujuannya agar pembaca mengikuti langkah-langkah dengan baik menggunakan alat yang betul.

Sekarang, setelah mengetahui struktur dan aspek linguistik teks prosedur, sudah tentu kita dapat menulis teks ini sendiri. Untuk berlatih, kita dapat mula menyusun teks berdasarkan aktiviti yang mudah dan dapat digambarkan dengan baik, misalnya, seperti cara membuat akaun media sosial atau cara memasak mi segera. Semoga ini bermanfaat dan terus semangat!