Memahami Skala: Rumusan dan Contoh Masalah

Semasa di sekolah, kita sering melihat bola yang menggambarkan peta dunia, ya itu bola dunia. Dunia ini dipercayai sebagai replika dunia dengan setiap perincian pulau di pelbagai dunia. Walaupun dilengkapi dengan koordinat, tidak salah jika dunia juga disebut sebagai replika dunia. Namun, tahukah anda bahawa dalam membuat bola dengan ukuran tertentu ada perhitungan skala? Jadi, apakah skala itu?

Skala adalah nisbah jarak dalam gambar dengan jarak asal. Biasanya, ini dapat dijumpai dalam peta atau denah lantai, sehingga dapat menggambarkan keadaan sebenar suatu kawasan.

Peta atau rancangan dilukis dengan menggunakan skala tertentu sehingga masih dapat menggambarkan keadaan sebenar suatu kawasan. Skala pada peta atau bola bumi adalah nisbah atau nisbah antara jarak di peta dan jarak sebenar di permukaan bumi dalam unit yang sama.

Sementara itu, skala yang terdapat di peta dan dunia selalu menunjukkan pengurangan. Ini bermaksud bahawa ukuran gambar yang terdapat dalam gambar lebih kecil dari ukuran sebenarnya atau biasa dikenal sebagai faktor skala, yang hanya mengubah ukuran tetapi tidak mengubah bentuk gambar. Faktor skala terbahagi kepada dua, iaitu:

  • Faktor pembesaran, jika faktor skala adalah k atau k: 1 di mana k> 1
  • Faktor pengurangan, jika faktor skala adalah k atau 1: k dengan 0 <k <1

(Baca juga: Jenis Peta Berdasarkan Skala)

Selain itu, unit pada skala mesti sama. Berikut ini adalah formula untuk menentukan skala, jarak dan jarak sebenar di peta: skala = ukuran di peta / ukuran sebenar, jarak sebenar = ukuran di peta / skala, jarak peta = jarak sebenar x skala.

Contoh masalah 1:

Jarak antara Bandung dan Jakarta adalah 150 km. Sekiranya jarak di peta adalah 5 cm, skala apa di peta?

Penyelesaian: unit untuk jarak sebenar mesti ditukar menjadi unit sentimeter (m)

Jarak sebenar = 150 km = 15,000,000 cm

Jarak di peta = 5 cm

Skala = 5: 15,000,000 (kedua-dua nilai dibahagi dengan 5)

= 1: 3,000,000 (skala di peta)

Contoh masalah 2:

Jarak antara bandar A dan kota B pada peta adalah 4 cm. Sekiranya skala pada peta yang digunakan adalah 1: 500,000, berapakah jarak sebenar antara kedua kota itu?

Penyelesaian:

Jarak di peta = 4 cm

Skala = 1: 500,000

Jarak sebenar = jarak pada peta / skala

= 4: 1 / 500,000

= 4 x 500,000 = 2,000,000 cm = 20 km (jarak sebenar)