Ciri-ciri Perubahan Sosial dan Contoh Di Sekitar Kita

Seiring waktu, akan ada perubahan yang berlaku. Sebenarnya, perubahan boleh berlaku dalam pelbagai cara, salah satunya adalah mengikut susunan atau struktur masyarakat. Struktur adalah pola hubungan yang wujud antara unsur-unsur dalam masyarakat yang akan memberi kesan pada perubahan pola pikir yang menjadi lebih inovatif, mengembangkan sikap, dan juga mengubah kehidupan sosial sehingga menjadi lebih baik daripada sebelumnya. Inilah yang disebut perubahan sosial. Dalam sosiologi, anda akan mengkaji pemahaman mengenai ciri-ciri perubahan sosial.

Perubahan yang berlaku dalam masyarakat dapat dikenali dengan membuat perbandingan dan menilai keadaan masyarakat pada satu masa berbanding yang lain. Terdapat perubahan yang berlaku dengan cepat dan ada yang lambat.

Pada kesempatan ini kita akan membincangkan ciri-ciri perubahan sosial serta pelbagai jenis contoh dalam masyarakat.

Definisi dan Ciri Perubahan Sosial

Selagi ada interaksi antara masyarakat, perubahan akan terus berlaku, ada banyak elemen yang akan dipengaruhi, bermula dari unsur ekonomi, budaya, geografi, dan biologi. Perubahan diperlukan untuk menyesuaikan diri dengan masa yang semakin dinamik.

Terdapat beberapa definisi perubahan sosial, beberapa di antaranya adalah:

1. Max Weber

Dalam buku Sociological Writings , menurut Max Weber, perubahan sosio-budaya adalah perubahan keadaan dalam masyarakat akibat ketidaksesuaian unsur-unsur di dalamnya.

2. Selo Soemardjan

Menurut Selo Soemardjan, perubahan sosial adalah perubahan institusi sosial dalam masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosial, seperti nilai, sikap dan pola tingkah laku di antara kelompok dalam masyarakat.

3. William Kornblum

Perubahan sosio-budaya adalah perubahan budaya secara beransur-ansur dalam jangka masa yang panjang.

Terdapat beberapa definisi perubahan sosial menurut pakar. Sekarang beritahu kami beberapa ciri perubahan sosial.

Ciri-ciri Perubahan Sosial:

1. Berlaku Di Mana-Mana

Tempat di mana perubahan sosial berlaku di mana sahaja dari luar bandar ke komuniti bandar, walaupun kadar perubahannya mungkin berbeza dari satu tempat ke tempat lain. Masyarakat tradisional biasanya akan mengalami corak perubahan yang perlahan. Sementara itu, masyarakat moden cenderung lebih cepat dan pendek.

2. Dilakukan dengan sengaja

Perubahan sosial akan dilakukan dengan sengaja, walaupun ada beberapa situasi di mana perubahan itu berlaku tanpa unsur niat. Sebagai contoh, pengeluar kenderaan bermotor sedang mengembangkan inovasi kenderaan agar dapat digunakan untuk pengangkutan yang lebih baik dan cepat. Namun, orang ramai tidak dapat membayangkan jika hasil perubahan ini memberi kesan kepada pelbagai elemen lain, seperti keselamatan dan juga kos penggunaannya seperti petrol atau servis bulanan.

3. berterusan

Perubahan sosial berlaku secara lestari. Ini bermaksud bahawa masyarakat akan sentiasa berubah, cepat atau lambat. Di mana perubahan berlaku sebagai akibat asas dari sifat manusia sebagai makhluk sosial.

4. Meniru

Meniru atau meniru / mengikuti adalah ciri-ciri seterusnya. Dalam perjalanan hidup, masyarakat akan membuat perubahan dengan mengikuti masyarakat lain. Ini berlaku kerana setiap kumpulan dalam masyarakat saling mempengaruhi. Baik kumpulan masyarakat boleh memisahkan atau mengasingkan diri. Contohnya, perubahan gaya pakaian, potongan rambut, reka bentuk rumah dan lain-lain.

5. Hubungan Kausaliti

Perubahan sosial boleh berlaku kerana aspek material atau tidak material dengan hubungan timbal balik, yang dapat memberi manfaat kepada satu atau kedua-dua pihak.

Contoh Perubahan Sosial

Salah satu perubahan sosial yang paling jelas yang berlaku di sekitar kita adalah kedatangan internet yang mengubah cara kita berkomunikasi. Sebenarnya, ini menjadikan orang sangat bergantung pada penggunaan internet. Contohnya, semasa berkomunikasi melalui aplikasi sembang , untuk memesan pengangkutan awam seperti teksi motosikal dalam talian . Walau bagaimanapun, kita harus mengakui bahawa perubahan teknologi ini memberikan kemudahan, di mana komunikasi menjadi lebih mudah, lebih praktikal, lebih cepat dan lebih menjimatkan.

Beberapa contoh lain adalah akulturasi, masa, revolusi industri, dan banyak lagi.

Adakah anda mempunyai pertanyaan mengenai perkara ini? Tuliskan soalan anda di ruangan komen, dan jangan lupa untuk berkongsi pengetahuan ini.