Kenali 5 Tokoh Pendidikan Dunia

Pendidikan adalah aset penting untuk kemajuan sebuah negara, kerana kualiti warganegara inilah yang akan menentukan arah yang akan diambil negara. Sebagai negara maju dan membangun, Dunia tahu betul tentang perkara itu. Oleh itu pendidikan di Dunia telah menjadi sesuatu yang tidak boleh diketepikan, malah mesti diperjuangkan. Membicarakan pendidikan di Dunia, tentu saja, tidak dapat dipisahkan dari layanan tokoh pendidikan Dunia.

Berkat usaha para pemimpin pendidikan ini, yang sebelumnya memulainya dengan perjuangan yang sangat keras dan tak kenal lelah, kini kita dapat menikmati kebebasan dalam pendidikan. Dunia sendiri mempunyai sejumlah pahlawan nasional dalam bidang pendidikan, siapa?

Ki Hadjar Dewantara

Raden Mas Soewardi Soejaningrat atau dikenali sebagai Ki Hadjar Dewantara adalah bapa pendidikan kebangsaan yang dilahirkan di Pakualaman pada 2 Mei 1889 dan meninggal pada 26 April 1959 di Yogyakarta. Dia dilahirkan dalam keluarga Dunia yang kaya semasa era penjajahan Belanda dan terkenal dengan keberaniannya untuk menentang dasar pendidikan pemerintah Hindia Belanda pada masa itu yang hanya membenarkan anak-anak kelahiran Belanda atau orang kaya untuk menerima pendidikan.

Dia membina sekolah yang dinamakan institusi onderwijs nasional Tamansiswa yang mula dikenali sebagai Taman Siswa pada 3 Julai 1922. Setelah merdeka, Ki Hajar Dewantoro dilantik sebagai Menteri Pengajaran Dunia (sekarang Menteri Pendidikan). Dia juga terkenal dengan tiga cogan kata mereka, Ing Ngarsa Sung Tuladha (di depan memberi contoh), Ing Madya Mangunkarsa (di tengah memberi dorongan) dan Tut Wuri Handayani (di belakang memberi dorongan).

RA Kartini

Raden Ajeng Kartini adalah salah satu pemimpin pendidikan wanita di Dunia yang dilahirkan pada 21 April 1879 dan meninggal pada 17 September 1904. Kartini terkenal sebagai tokoh Jawa dan Wira Nasional Dunia dan pelopor kebangkitan semula wanita pribumi.

Kartini suka membaca dan menulis. Tidak ada hari tanpa membaca semua buku termasuk surat khabar. Melalui hobi ini, Kartini tertarik dengan kemajuan pemikiran wanita Eropah (Belanda, yang masih menjajah Dunia). Keinginan muncul untuk memajukan pendidikan di Dunia, terutama wanita Dunia agar mereka tidak hanya di dapur tetapi juga harus memiliki pengetahuan.

Dia bermula dengan mengumpulkan rakan-rakan perempuannya untuk diajar menulis dan sains lain. Di tengah kesibukannya, dia tidak berhenti membaca dan juga menulis surat kepada rakan-rakannya yang berada di Belanda.

(Baca juga: 7 Fakta Penting mengenai Hari Pendidikan Nasional)

Surat-surat Kartini ditulis mengenai pemikirannya mengenai keadaan sosial pada masa itu, terutama mengenai keadaan wanita pribumi. Sebilangan besar suratnya berisi keluhan dan tantangan, terutama mengenai budaya di Jawa yang dilihat sebagai penghalang kemajuan wanita

Kartini juga mendirikan sekolah bernama Kartini School atau Kartini School yang dikhaskan untuk wanita dan ditubuhkan oleh Van Deventer Foundation di beberapa tempat untuk pelajar perempuan.

Dewi Sartika

Tokoh pendidikan dunia lain yang diberi gelaran sebagai pahlawan pendidikan kebangsaan adalah Dewi Sartika. Wanita yang dilahirkan di Cicalengka pada 4 Disember 1884 adalah tokoh perintis dalam pendidikan wanita. Untuk memajukan pendidikan di Dunia, pada 16 Januari 1904, dia mendirikan sekolah bernama Isterio School di Pendopo, Kabupaten Bandung.

Sekolah ini kemudian dipindahkan ke Jalan Ciguriang dan diubah namanya menjadi Sekolah Istri Kaoetamaan pada tahun 1910. Pada tahun 1912 sudah ada sembilan sekolah yang tersebar di seluruh Jawa Barat, kemudian berkembang menjadi satu sekolah per kota dan kabupaten pada tahun 1920. Pada bulan September 1929, sekolah ia dinamakan semula sebagai sekolah Raden Dewi.

Hasyim Asy'ari

Kyai Hasyim Asy'ari atau juga dikenali sebagai Kyai Hasyim Ashari dilahirkan di Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada 14 Februari 1871 dan meninggal dunia pada 21 Julai 1947 pada usia 76 tahun. Dia adalah pengasas salah satu organisasi Islam terbesar di Dunia, Nahdatul Ulama (NU).

Beliau adalah pahlawan pendidikan yang berjaya menubuhkan Sekolah Berasrama Islam Tebu Ireng di Jombang yang kemudiannya menjadi sekolah berasrama Islam terbesar dan terpenting di Jawa pada abad ke 20. Kemudian pada tahun 1926 KH Hasyim Asy'ari menjadi salah satu pemula penubuhan NU yang bermaksud kebangkitan ulama.

Ahmad Dahlan

Ahmad Dahlan atau yang biasa disebut Kyai Dahlan adalah rakan KH. Hasyim Asy'ari. Beliau dilahirkan di Yogyakarta pada 1 Ogos 1868 dan meninggal pada 23 Februari 1923. Beliau adalah seorang sarjana dan pendakwah terkemuka di Masjid Besar Kesultanan Yogyakarta pada masa itu.

Pada tahun 1912 KH. Ahmad Dahlan juga mengasaskan organisasi Muhammadiyah untuk melaksanakan cita-cita reformasi Islam di Dunia. Dia ingin melakukan pembaharuan dalam cara berfikir dan melakukan perbuatan sesuai dengan tuntutan Islam.