Jenis Pecahan dan Contohnya

Sebilangan orang menganggap matematik itu sukar, walaupun sains ini sangat berkaitan dengan kehidupan seharian kita. Dalam matematik kita akan menjumpai pecahan. Apakah pecahan? Segala jenis pecahan dan sebagainya.

Pecahan adalah nombor yang dapat dinyatakan dalam bentuk "a / b" di mana a dan b adalah bilangan bulat dan b = 0. Di mana untuk nombor a disebut pengangka dan nombor b disebut penyebut dan pada hakikatnya urus niaga dalam pecahan adalah cara mempermudah pembilang dan penyebut. .

Mempermudah pembilang dan penyebut akan memudahkan operasi aritmetik, sehingga tidak menghasilkan nombor yang terlalu besar tetapi masih mempunyai nilai yang sama. Terdapat beberapa jenis nombor pecahan, iaitu pecahan murni, pecahan tidak murni, dan nombor bercampur.

  1. Pecahan Murni

Pecahan murni ialah pecahan yang nilai pengangkanya lebih kecil daripada penyebut (a <b). Di mana, pecahan murni ini tergolong dalam satu jenis pecahan biasa. Contoh pecahan murni ini ialah: 2/3, 4 / 7,1 / 5, atau 3/18.

  1. Pecahan Tidak Betul

Pecahan tidak murni adalah pecahan yang nilai pengangkanya lebih besar daripada penyebut (a> b). Contoh pecahan tidak bersih termasuk: 5/3, 4/3, dan 11/7.

(Baca juga: Pernyataan dan Kalimat Terbuka dalam Matematik)

  1. Pecahan Campuran

Nombor bercampur adalah gabungan bahagian integer dan bahagian pecahan murni. Contohnya merangkumi 1 1/2, 2 2/3, 4 3/5 dan sebagainya.

Penambahan Pecahan

Sekiranya anda sudah memahami jenis nombor pecahan, maka kita boleh memasukkan bahan untuk menambahkan nombor pecahan. Untuk pecahan yang mempunyai penyebut yang sama, hanya nombor di bahagian atas yang perlu ditambahkan atau biasanya disebut sebagai pengangka. Contohnya: 1/2 + 3/2 = 4/2.

Sebaliknya, jika anda akan menambah pecahan dengan penyebut yang berbeza, anda perlu menukar atau menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ini kerana pecahan tidak dapat ditambahkan secara langsung jika penyebutnya mempunyai nilai yang berbeza.

Dalam mengubah pecahan supaya penyebutnya sama, perlu menggunakan gandaan paling sedikit (KPK) kedua penyebut tersebut. Contohnya adalah seperti berikut:

1/5 + 2/3 maka LCM 3 dan 5 ialah 15

penyelesaian: (1 × 3) + (2 × 5) / 5 × 3 = 3 + 10 = 13/15