Ciri-ciri Penting Sel Elektrokimia dan Seri mereka

Sebelum ini, kita telah membincangkan apa itu reaksi redoks. Istilah redoks itu sendiri berasal dari dua jenis tindak balas yang terlibat, iaitu pengurangan dan pengoksidaan. Ini kerana dalam tindak balas redoks, pengurangan dan pengoksidaan berlaku secara serentak. Semasa tindak balas ini, bilangan elektron yang hilang sama dengan jumlah elektron yang diperoleh. Reaksi redoks juga berkaitan dengan sel elektrokimia. Apakah itu?

Sel elektrokimia adalah alat yang digunakan untuk menukar tenaga kimia yang dihasilkan dalam tindak balas redoks menjadi tenaga elektrik. Sel-sel ini terdiri daripada dua jenis, iaitu sel volta atau sel galvanik dan sel elektrolisis.

Sel voltan adalah sel elektrokimia yang dapat menghasilkan tenaga elektrik secara spontan dari tindak balas kimia yang berlaku dalam larutan. Contoh sel voltan adalah bateri elektrik.

Sementara itu, sel elektrolisis adalah sel yang mengalami reaksi kimia ketika arus elektrik dialirkan ke sel. Contoh sel elektrolisis adalah pemecahan garam menjadi unsur penyusunnya, iaitu natrium dan klorin.

Ciri-ciri sel elektrokimia

Terdapat beberapa ciri sel elektrokimia. Pertama, setiap sel separuh terdiri daripada batang logam yang dicelupkan dalam larutan ionnya sendiri. Kedua, tindak balas separuh sel yang berlaku di anod disebut reaksi pengoksidaan setengah sel sementara yang berlaku di katod adalah reaksi pengurangan separuh sel.

(Baca juga: Mengimbangi Reaksi Redoks, Ketahui Dua Kaedah Ini)

Ketiga, dua reaksi separuh selalu berlaku secara serentak. Keempat, anod menangkap elektron sehingga dicas negatif, sementara katod kehilangan elektron sehingga dicas positif. Akhirnya, elektron mengalir dari anod ke katod dan arus mengalir dari katod ke anod.

Dalam sel elektrokimia, terdapat juga istilah siri elektrokimia. Siri elektrokimia adalah susunan elemen untuk meningkatkan nilai potensi pengurangan.

Terdapat beberapa aplikasi siri elektrokimia. Pertama, siri elektrokimia boleh digunakan untuk membandingkan keupayaan pengoksidaan dan pengurangan relatif. Sesuai peraturan IUPAC ( International Union of Pure and Applied Chemistry ), tanda positif digunakan untuk mewakili potensi pengurangan. Bahan dengan potensi pengurangan yang lebih rendah adalah agen pengurang yang lebih kuat sementara bahan dengan potensi pengurangan yang lebih tinggi adalah agen pengoksidaan yang lebih kuat.

Kedua, nisbah kereaktifan logam yang diletakkan lebih rendah dalam siri (mempunyai potensi elektrod yang lebih rendah) dapat menggantikan logam yang berada di atas (mempunyai potensi elektrod yang lebih tinggi).

Akhirnya, siri elektrokimia digunakan dalam mengira potensi elektrod, yang merupakan potensi sel standard untuk sel galvanik.