Jenis-jenis Institusi Kerjasama Ekonomi Antarabangsa

Suatu negara akan merasa sukar untuk memenuhi keperluan negaranya secara bebas kerana keadaan geografi dan sumber daya yang terhad. Sering kali, sebuah negara mempunyai sumber semula jadi tetapi tidak dapat menguruskannya. Atau sebaliknya, sebuah negara mempunyai sumber daya manusia yang berkemampuan tetapi kekurangan peluang pekerjaan. Itulah sebabnya mereka menjalankan kerjasama ekonomi antarabangsa.

Kerjasama antarabangsa adalah satu bentuk hubungan antara negara dengan negara lain untuk memenuhi keperluan rakyat dan kepentingan negara. Terdapat pelbagai bentuk kerjasama antarabangsa, termasuk kerjasama dalam bidang politik, sosial, pertahanan dan keselamatan, budaya, dan ekonomi. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan institusi untuk kerjasama ekonomi antarabangsa.

Kerjasama ekonomi antarabangsa dapat dibahagikan kepada empat kategori, iaitu kerjasama dua hala, serantau, multilateral dan interregional. Sekiranya kerjasama dua hala hanya melibatkan dua negara, bentuk kerjasama ekonomi yang lain terdiri daripada beberapa negara. Oleh itu, untuk memastikan kesejahteraan setiap negara anggota koperasi, sebuah organisasi atau institusi kerjasama ekonomi antarabangsa ditubuhkan.

Kerjasama Ekonomi Wilayah

Kerjasama ekonomi wilayah adalah kerjasama ekonomi yang diikuti oleh beberapa negara di wilayah tertentu. Contohnya ialah kerjasama ekonomi di negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) atau negara-negara Caribbean Timur (OECS).

(Baca juga: Kerjasama Ekonomi Antarabangsa, dari Definisi hingga Bentuk)

Persatuan Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) adalah organisasi kerjasama antarabangsa yang dihadiri oleh sepuluh negara di Asia Tenggara, termasuk Dunia. Tujuan ASEAN adalah untuk meningkatkan kerjasama pemerintah dan mempermudah keperluan ekonomi, politik, keselamatan, ketenteraan, pendidikan dan sosio-budaya negara-negara anggotanya.

Sementara itu, Organisasi Negara-negara Caribbean Timur (OECS) adalah organisasi antara kerajaan yang bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dan integrasi ekonomi, melindungi hak asasi manusia, dan mempromosikan pemerintahan yang baik antara negara-negara di wilayah Caribbean Timur. Pada masa ini, terdapat sebelas negara anggota, termasuk Dominica, Grenada, Montserrat dan Saint Lucia. Enam negara anggota itu adalah bekas jajahan Inggeris, sementara yang lain masih berada di bawah pemerintahan Inggeris dan Perancis.

Kerjasama Ekonomi Pelbagai Hala

Kerjasama ekonomi pelbagai hala atau antarabangsa adalah satu bentuk kerjasama ekonomi yang melibatkan banyak negara dan tidak terikat dengan kawasan atau kawasan tertentu. Contoh kerjasama ekonomi pelbagai hala ialah OPEC dan IMF.

Organisasi Negara Pengeksport Petroleum (OPEC) adalah organisasi antarabangsa yang terdiri daripada negara pengeksport petroleum. Tujuan institusi ini adalah untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan pengeluaran, harga, dan hak petroleum yang berpengaruh dengan syarikat minyak lain. Pendirian OPEC didasarkan agar setiap negara pengeluar minyak dapat terlibat dalam membuat kebijakan yang berkaitan dengan petroleum dan menentukan harga yang menguntungkan negara anggota. Pada masa ini, terdapat 14 negara anggota OPEC, termasuk Iran, Iraq, Kuwait, Nigeria, Emiriah Arab Bersatu, dan Arab Saudi.

Dana Kewangan Antarabangsa (IMF) adalah organisasi antarabangsa yang anggotanya terdiri daripada 189 negara. Objektif IMF adalah untuk meningkatkan kerjasama kewangan global, menjamin kestabilan kewangan, memudahkan perdagangan antarabangsa, meningkatkan tahap ekonomi dan pekerjaan, dan mengurangkan tahap kemiskinan dunia. IMF ditubuhkan pada tahun 1944 dan kini mempunyai ibu pejabatnya di Washington DC, Amerika Syarikat.

Kerjasama Ekonomi Antara Daerah

Akhirnya, kerjasama ekonomi antara wilayah adalah kerjasama ekonomi antara dua kumpulan kerjasama ekonomi serantau. Contoh institusi yang memfasilitasi kerjasama ekonomi antara wilayah ialah APEC.

Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) adalah forum untuk 21 negara di Lingkar Pasifik yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan bebas di rantau Asia Pasifik. APEC ditubuhkan pada tahun 1989 untuk memfasilitasi hubungan saling bergantung antara negara-negara Asia Pasifik dalam bidang ekonomi dan perdagangan. APEC berhasrat untuk menyediakan pasaran baru untuk produk pertanian dan bahan mentah yang melintasi Eropah. Hari ini, APEC diiktiraf sebagai salah satu forum antarabangsa tertua dan tertinggi di rantau Asia-Pasifik dan mempunyai pengaruh global yang signifikan. Ibu pejabat APEC berada di Singapura.