Enam Kaedah Menulis Esei Akademik yang Baik dan Betul

Karangan adalah sejenis teks yang telah dikenal sejak tahun 1500an dan diperkenalkan oleh seorang ahli falsafah Perancis bernama Montaigne. Dia menulis sebuah buku yang merangkumi beberapa anekdot serta pemerhatiannya mengenai karangan. Cara menulis karangan hari ini tentunya sangat berbeza dengan ratusan bahkan beberapa dekad yang lalu, terutama karangan akademik.

Dalam artikel ini, kita akan membincangkan cara menulis karangan akademik yang baik dan betul.

Definisi dan Cara Menulis Esei

Karangan adalah rangkaian penulisan yang mengandungi pendapat dan mempunyai sifat subjektif atau berhujah. Pandangan atau pendapat peribadi yang disampaikan mesti logik dan difahami dengan baik. Argumen yang dikemukakan dalam karangan juga mesti disokong oleh fakta, agar karangan itu tidak menjadi penulisan fiksyen atau khayalan oleh pengarang.

Sementara itu, esei akademik adalah esei yang bersifat argumen, yang merupakan karangan yang memberikan perspektif mengenai masalah berdasarkan tinjauan literatur atau penyelidikan.

Tujuan Penulisan Esei

Tujuan penulisan karangan adalah untuk meyakinkan pembaca dan membuat orang ramai menerima pendapat penulis . Pendapat yang cuba disampaikan oleh penulis mengenai suatu kejadian mesti dapat meyakinkan pembaca. Oleh itu, karangan harus disertakan dengan data. 

Struktur Esei

Esei umumnya mempunyai struktur sederhana. Struktur penulisan karangan yang baik dalam bahasa Dunia terdiri daripada tiga struktur, iaitu pendahuluan , isi atau perbincangan , dan kesimpulan atau kesimpulan .

Cara menulis karangan

Dalam menulis karangan akademik, terdapat beberapa cara yang boleh anda ikuti untuk menghasilkan karangan yang baik. Inilah caranya:

1. Tentukan Tujuan Penulisan

Menentukan tujuan penulisan dapat memudahkan kita menentukan idea dan memilih format karangan yang tepat. Salah satu jenis karangan akademik yang sering digunakan sebagai tugasan atau kuliah sekolah adalah karangan berhujah. Karangan berhujah bertujuan untuk memberikan perspektif mengenai masalah berdasarkan tinjauan atau penyelidikan literatur.

2. Buat Garis Besar Penulisan

Garis besar penulisan digunakan untuk memetakan idea. Idea boleh dimasukkan dalam bentuk senarai pendek ayat atau pemetaan minda.

3. Kembangkan karangan mengikut struktur

Struktur yang jelas dapat membantu menyampaikan idea yang mudah difahami oleh pembaca. Secara umum, struktur esei akademik terdiri daripada sekurang-kurangnya dua bahagian utama, iaitu tesis dan hujah.

Tesis disusun menjadi perenggan pendahuluan atau perenggan pertama yang mengandungi idea utama yang akan dicadangkan. 

Hujah tersebut merangkumi alasan serta bukti yang akan menyokong idea utama. 

Kita juga dapat menambahkan kesimpulan pada akhir karangan untuk merangka idea yang telah kita cuba sampaikan.

1. Setiap Perenggan Mempunyai Kalimat Utama

Memulakan perenggan dengan ayat utama akan mewakili fokus hujah yang ingin anda sampaikan dan mengandungi maklumat penting. Ikuti ayat utama dengan pelbagai ayat tertentu yang dapat menyokong idea yang ingin anda sampaikan.

2. Menggunakan Perbendaharaan Kata Formal dan Objektif

Esei akademik mesti menggunakan gaya bahasa formal dan objektif. Elakkan kata-kata tidak formal dan beremosi. Ini akan mengurangkan kualiti karangan akademik anda.

3. Gunakan Bukti dan Contoh Berkesan

Gunakan bukti untuk menyokong hujah dan meyakinkan pembaca. Bukti ini boleh dalam bentuk pernyataan dari pakar atau pengarang akademik lain yang dapat dipetik dari buku atau jurnal ilmiah. Perhatikan gaya rujukan yang sesuai dan konsisten.

Nah, begitulah cara menulis karangan akademik yang boleh anda gunakan, buat karangan anda sebaik mungkin sehingga anda dapat meyakinkan pembaca dan mendapat nilai yang baik. Adakah anda mempunyai pertanyaan mengenai perkara ini? Sila tulis soalan anda di ruangan komen dan jangan lupa untuk berkongsi pengetahuan ini!