Apakah Prinsip Geografi?

Perkataan geografi berasal dari bahasa Yunani, geo yang bermaksud Bumi dan grafos yang bermaksud keterangan. Hari ini, kita mengetahui geografi sebagai sains yang mengkaji persamaan lokasi dan perbezaan spasial antara fenomena fizikal dan manusia di permukaan Bumi. Geografi juga mempunyai prinsip geografi yang digunakan untuk menjelaskan pelbagai fenomena geografi.

Terdapat empat prinsip geografi, iaitu prinsip pembahagian, saling kaitan, keterangan, dan korologi atau spasial. Keempat prinsip ini adalah asas untuk menjelaskan, menerangkan, mengkaji, dan menganalisis pelbagai fenomena geografi di angkasa.

Prinsip Pembahagian

Prinsip pembahagian atau penyebaran digunakan untuk mengkaji fenomena geografi dan fenomena yang tersebar di permukaan bumi secara tidak sama rata dan tidak rata. Gejala atau fenomena boleh berupa fenomena fizikal atau gejala sosial. Fenomena geografi yang diteliti boleh menjadi lanskap, tumbuhan, haiwan, dan manusia.

(Baca juga: Definisi dan Komponen Sistem Maklumat Geografi)

Prinsip ini dapat digunakan untuk mengungkapkan hubungan keseluruhan antara fenomena. Prinsip pembahagian juga digunakan untuk menganggar keadaan masa depan. Contoh prinsip penyebaran adalah penyebaran flora dan fauna di Dunia, penyebaran potensi air, dan penyebaran populasi transmigran di Dunia.

Prinsip Perkaitan

Prinsip saling kaitan digunakan untuk mengkaji hubungan yang saling berkaitan antara satu fenomena dengan fenomena geografi yang lain di suatu ruang. Hubungan yang saling berkaitan ini boleh berlaku antara fenomena fizikal dan gejala sosial. Ringkasnya, prinsip ini dapat digunakan untuk memecah hubungan antara gejala di ruang.

Contoh prinsip saling kaitan ialah kekeringan berlaku akibat fenomena La Nina, fenomena banjir berlaku kerana penebangan hutan di kawasan hulu.

Penerangan Prinsip

Prinsip geografi seterusnya adalah prinsip penerangan. Prinsip ini digunakan untuk memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai gejala yang berlaku di bumi yang dapat diperhatikan. Sebaran dan hubungan gejala dan fenomena ini dapat ditunjukkan dalam bentuk data, grafik dan peta.

Contoh prinsip penerangan adalah penggambaran kadar pengangguran di provinsi Jawa Timur, carta plat tektonik di dunia, dan peta kawasan lautan di wilayah Asia Tenggara.

Prinsip Corologi

Prinsip korologi adalah prinsip geografi yang komprehensif kerana menggabungkan prinsip lain. Dalam prinsip ini, setiap fenomena atau fenomena geografi dikaji dengan menggabungkan prinsip pembahagian, perkaitan, dan keterangan. Penilaian menggunakan prinsip korologi dapat menunjukkan perbezaan gejala, fenomena dan fakta antara wilayah.

Contoh penggunaan prinsip korologi adalah untuk menentukan masalah suhu udara, penyelidikan diperlukan mengenai perbezaan suhu udara di kawasan luar bandar dan bandar, penyebab kemunculan kawasan luar bandar, dan pengaruh jumlah pokok di kampung terhadap suhu udara di kawasan luar bandar berbanding dengan kawasan bandar.