Mari Belajar Sambungan Inter-ayat Di Sini

Untuk menghubungkan ayat dengan ayat yang lain. Anda memerlukan gabungan antara ayat. Tanpa kata hubung ini, ayat tidak akan dapat dibaca dan kelihatan agak janggal untuk diucapkan. Apabila ditafsirkan, kata hubung antara ayat ini mempunyai makna berikut:

"Kata hubung atau kata hubung yang menghubungkan satu ayat dengan ayat yang lain. Oleh itu, hubungan ini selalu memulakan ayat baru. "

 Ternyata terdapat banyak contoh penyambung kalimat ini, dalam artikel ini kita akan berusaha mempelajarinya, jadi pastikan anda membacanya sepanjang masa!

Jenis Konjungsi Antara Kalimat

Kata hubung tidak hanya terdiri dari satu jenis, ada pelbagai jenis yang anda juga perlu tahu untuk dapat mempelajari ini. Mari kita perhatikan dengan teliti pelbagai jenis konjungsi.

1. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan sebab dan akibat

Dalam menyatakan sebab dan akibat akan ada konjungsi yang kita gunakan, misalnya, seperti: Oleh itu dan oleh itu

Contoh penggunaan dalam ayat:

"Saya telah melarangnya berenang lebih jauh ke pusat, tetapi dia masih mahu pergi. Oleh itu, biarkan dia merasakan akibatnya untuk dirinya sendiri. "

2. kata hubung untuk menyatakan percanggahan dengan keadaan sebelumnya

Dalam menyatakan percanggahan dengan situasi sebelumnya, kita akan menggunakan kata hubung seperti "Namun" dan "Namun".

Contoh:

"Keadaan di bulatan HI adalah selamat. Namun, kita juga harus tetap waspada, jika pada waktu tertentu banjir akan melimpah lagi.

3. Hipotesis Digunakan untuk Menyatakan Akibat

Salah satu kata yang digunakan sebagai kata konjugasi dalam menyatakan akibatnya adalah "Dengan demikian".

Contoh:

"Anda telah berkeras untuk melaksanakan acara ini. Oleh itu, anda adalah orang yang mesti bertanggungjawab atas semua risiko. "

4. Kata hubung digunakan untuk menyatakan peristiwa yang mendahului perkara yang dinyatakan sebelumnya

Kita dapat mengaitkan pernyataan dengan peristiwa yang mendahului peristiwa yang telah berlaku. Sambungan yang boleh kita gunakan adalah "Sebelum itu."

Contoh:

"Polis hanya menangkap tiga pencuri. Sebelum itu, polis telah menangkap empat orang dari kumpulan ini. "

5. Konjungsi yang digunakan dalam menyatakan adanya perkara, peristiwa, atau keadaan lain, selain yang dinyatakan sebelumnya

Sambungan yang akan digunakan untuk jenis ini adalah "Plus", "Anyway", dan "Selain itu". 

"Hari ini jemuran kami masih tidak kering. Selain itu, hujan turun lagi semalam dan hanya berhenti sebelum subuh. "

6. Kata hubung yang digunakan untuk menyatakan keadaan sebenar

Dalam menghubungkan ayat dengan ayat yang menyatakan situasi yang sebenarnya berlaku, kita menggunakan kata hubung "Truly", "Sebenarnya" dan "Itu".

Contoh:

“Jangan bingung jika kami kebobolan 2 gol. Maksudnya, pertahanan kita masih belum kuat terhadap pemain dengan postur badan yang besar. "

7. Gabungan untuk menyatakan kebalikan dari apa yang telah dinyatakan sebelumnya

Dalam menghubungkan ayat yang bertentangan dengan apa yang telah dinyatakan, kita akan menggunakan perkataan "Sebaliknya".

Contoh:

Kami terlalu fokus pada permainan buruk pasukan kami. Sebaliknya, kita harus terus mendorong mereka. "

Jadi, itu adalah beberapa jenis ayat hubung antara ayat yang boleh anda gunakan kemudian. Sekiranya anda mempunyai pertanyaan mengenai perkara ini, tanyakan di ruangan komen, jangan lupa untuk berkongsi juga!