Apa Yang Anda Tahu Tentang Kegiatan Ekonomi?

Manusia adalah makhluk sosial yang mesti dapat memenuhi keperluan mereka sendiri dengan bekerja atau menghasilkan sesuatu yang dapat digunakan untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan, sehingga mereka dapat menampung kehidupan mereka. Proses ini boleh dikatakan sebagai aktiviti ekonomi.

Secara umum, definisi kegiatan ekonomi adalah aktiviti yang dilakukan oleh manusia untuk mendapatkan barang atau perkhidmatan. Secara sederhana, manusia menginginkan keperluan mereka dipenuhi sebanyak mungkin, tetapi sumber daya terhad. Untuk itu, manusia mencari jalan dengan membuat pilihan yang mesti dilakukan setepat mungkin. Contohnya, ketika orang berbelanja, mereka mesti dapat menentukan barang apa yang ingin mereka beli mengikut skala keutamaan.

Bagi aktiviti ekonomi ini, ia terdiri daripada 3 jenis, iaitu Pengeluaran, Pengedaran dan Penggunaan. Di mana, tiga aktiviti ekonomi ini saling berkaitan dan saling bergantung antara satu sama lain.

Pengeluaran

Pengeluaran adalah aktiviti atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk menambah atau meningkatkan nilai penggunaan barang dan perkhidmatan melalui pelbagai bentuk seperti ekstraktif (mengambil langsung dari alam), pertanian (memproses dan memanfaatkan alam), industri (menukar barang mentah menjadi barang separuh siap atau siap) , dan perkhidmatan (perniagaan tanpa mengubah bentuk).

Penggunaan

Aktiviti penggunaan adalah tindakan menggunakan atau membelanjakan nilai penggunaan barang yang dihasilkan untuk memenuhi keperluan manusia. Kegiatan penggunaan, muncul dalam tindakan menggunakan produk sesuai dengan tujuannya.

(Baca juga: Peranan BUMS dalam Ekonomi Dunia)

Contohnya, membeli jam tangan sebagai jam tangan yang boleh anda bawa ke mana sahaja, atau membeli surat khabar supaya anda selalu mengetahui maklumat terkini yang bukan tipuan.

Pembahagian

Kegiatan ekonomi ini merupakan usaha manusia untuk mengagihkan barang dan perkhidmatan dari pengeluar kepada pengguna tanpa mengubah bentuk barang dan perkhidmatan ini. Orang atau entiti yang menjalankan aktiviti pengedaran dipanggil pengedar dan biasanya akan mendapat keuntungan dari pengeluar dan pengguna. Contohnya pasar raya, kedai, gerai, dan peniaga jalanan.

Saluran pengedaran boleh dibahagikan kepada 3 bahagian, iaitu saluran pengedaran langsung (dari pengeluar terus ke pengguna), separa langsung (dari pengeluar, ejen, terus ke pengguna), dan saluran pengedaran tidak langsung (dari pengeluar, pengedar, dan pengguna).

Saluran pengedaran boleh dibahagikan kepada tiga, iaitu saluran pengedaran langsung (dari pengeluar terus ke pengguna), separa langsung (dari pengeluar, ejen, terus ke pengguna), dan saluran pengedaran tidak langsung (dari pengeluar, pengedar, dan pengguna).