Kedudukan dan Makna Pembukaan Perlembagaan 1945

Perlembagaan 1945 (UUD 1945) memberikan makna yang mendalam bagi semua Orang di Dunia sebagai panduan dalam kehidupan bangsa dan negara. Pada hakikatnya, mukadimah Perlembagaan 1945 (UUD) sebagai prinsip utama negara yang mempunyai sifat asas dan kedudukan undang-undang tetap, oleh itu secara sah tidak dapat diubah. Lalu, bagaimana kedudukan dan makna pembukaan Perlembagaan 1945?

Sekiranya anda melihat pengetahuan undang-undang yang ada, mukadimah Perlembagaan 1945 mempunyai kedudukan tertinggi berbanding undang-undang lain. Ini kerana Perlembagaan 1945 adalah undang-undang dasar dalam bentuk bertulis dan merupakan asas bagi sumber undang-undang untuk semua peraturan di Dunia.

Pendahuluan Perlembagaan 1945 adalah objektif utama prinsip asas negara, yang mengandungi prinsip-prinsip negara seperti bentuk negara, dasar negara dan objektif negara itu sendiri. Ini tercermin dalam setiap perenggan pembukaan Perlembagaan 1945 yang mempunyai makna yang berkaitan dengan kemerdekaan dan perniagaan setelah kemerdekaan Dunia.

Jadi, untuk lebih memahami kedudukan dan makna mukadimah Perlembagaan 1945, berikut adalah penjelasannya.

Dalam perenggan pertama "Itu sebenarnya kemerdekaan adalah hak semua bangsa dan oleh itu penjajahan di seluruh dunia mesti dihapuskan kerana tidak sesuai dengan kemanusiaan dan keadilan". Ini bermaksud bahawa Dunia dan dunia mesti menghapus dan memerangi penjajahan di dunia ini.

(Baca juga: 4 Pemikiran Utama dalam Pembukaan Perlembagaan 1945, Apa Yang Anda?)

Dalam perenggan kedua, "Dan perjuangan gerakan kemerdekaan Dunia telah sampai pada saat yang bahagia dan aman untuk menyerahkan rakyat Dunia ke pintu depan kemerdekaan negara Dunia, yang bebas, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur". Dalam perenggan ini bermaksud menunjukkan rasa bangga dan penghargaan atas perjuangan untuk kemerdekaan Dunia yang dicapai dengan kerja keras para pejuang yang sanggup mengorbankan harta benda, nyawa dan nyawa mereka.

Pada baris ketiga, "Dengan rahmat Allah SWT dan didorong oleh keinginan yang mulia, sehingga kehidupan kebebasan yang bebas, orang-orang Dunia dengan ini menyatakan kemerdekaan mereka". Ini bermaksud bahawa kebebasan Dunia juga diperoleh dengan pertolongan Tuhan sekali gus dan juga keinginan bangsa yang mulia untuk hidup bebas.

Dalam perenggan terakhir atau keempat, "Kemudian dari itu untuk membentuk pemerintahan negara Dunia yang melindungi semua bangsa di Dunia dan semua darah Dunia dan untuk mempromosikan kesejahteraan umum, mendidik kehidupan bangsa, dan berpartisipasi dalam melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kebebasan, keamanan dan keadilan abadi. sosial, maka kemerdekaan nasional Dunia disusun dalam sebuah Perlembagaan Negara Dunia yang dibentuk dalam struktur negara Republik Indonesia yang berdaulat bagi rakyat berdasarkan Satu Tuhan Yang Maha Esa, manusia yang adil dan beradab, Kesatuan Dunia, dan Demokrasi yang dipimpin oleh kebijaksanaan kebijaksanaan. dalam musyawarah / perwakilan, dan juga dengan mewujudkan keadilan sosial untuk semua orang di Dunia.

Makna yang terkandung dalam perenggan keempat dalam mukadimah Perlembagaan 1945 adalah prinsip-prinsip negara Dunia yang akan membimbing negara mencapai tujuannya.