Kenali lebih banyak mengenai pluraliti masyarakat dunia

Moto Bhineka Tunggal Ika tertanam dalam kehidupan masyarakat Dunia. Ini merujuk kepada kehidupan orang-orang yang berbilang etnik dan tersebar dari Sabang hingga Merauke. Secara geografi, Dunia adalah kepulauan yang mempunyai banyak etnik, bangsa, bahasa dan agama atau juga dikenali sebagai pluraliti.

Pluraliti menjadi kenyataan dan mesti diterima sebagai kekayaan negara bangsa Dunia. Belajar mengenai pluraliti di Dunia bermaksud belajar mengenai pluraliti masyarakat yang terdiri daripada kepelbagaian etnik, agama, kaum, pekerjaan, dan lain-lain yang tentunya mempunyai perbezaan dan pelbagai masalah yang dihadapi oleh masyarakat di Dunia.

Perbezaan Agama

Terdapat beberapa agama dan banyak denominasi yang diakui di Dunia, jadi adalah perkara biasa untuk melihat upacara doa yang berbeza. Terdapat 6 agama yang diiktiraf di Dunia, iaitu Islam, Katolik, Kristian Protestan, Buddha, Hindu, dan Konfusianisme. Di samping itu, terdapat kepercayaan seperti Kejawen yang dipatuhi oleh orang Jawa.

Setiap agama mempunyai ajaran dan warisan yang berbeza bagi umatnya. Hindu dan Buddha ditinggalkan dalam bentuk patung dan relief di dinding kuil, sementara semasa pengembangan Islam di Dunia produk seni berubah dari relief menjadi seni kaligrafi dan masjid.

(Baca juga: Kepentingan Memahami Kepelbagaian di Dunia dalam Kerangka Bhineka Tunggal Ika)

Walaupun begitu, masyarakat Dunia dapat mengembangkan sikap toleransi dan harmoni antara komuniti agama. Di mana, toleransi dalam agama dapat mewujudkan integriti sosial dalam masyarakat yang pelbagai.

Perbezaan budaya

Pluraliti di Dunia juga terdapat dalam budaya. Budaya itu sendiri boleh didefinisikan sebagai kebiasaan atau corak tingkah laku dan pengetahuan atau kemahiran yang diturunkan dari generasi ke generasi dan dimiliki oleh sekumpulan orang tertentu. Melalui budaya itu sendiri, ia akan mewujudkan keunikan yang membezakan manusia dengan makhluk lain. Menurut ahli sosiologi JJ Hoenigman terdapat 3 bentuk budaya, iaitu idea, tindakan, dan karya.

  • Idea

Idea dalam budaya dapat berupa idea, nilai, peraturan, atau norma yang tidak dapat disentuh atau disentuh, di mana idea-idea ini terkandung dalam fikiran manusia itu sendiri. Budaya dalam bentuk idea, misalnya, adalah norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya, tidak ditulis tetapi dipatuhi oleh masyarakat.

  • Tindakan / Aktiviti

Tindakan / aktiviti budaya boleh berbentuk perayaan masyarakat biasa. Kegiatan budaya itu nyata, berlaku dalam kehidupan seharian dan dapat diperhatikan oleh manusia. Sebagai contoh, dalam masyarakat Jawa terdapat mitoni atau aktiviti keselamatan selama 7 bulan kehamilan anak pertama.

  • Ciptaan

Budaya dalam bentuk pekerjaan adalah budaya fizikal hasil dari tindakan manusia. Bentuk budaya ini adalah dalam bentuk objek yang dapat dilihat, disentuh, dan didokumentasikan.

Perbezaan Etnik

Pluraliti juga dijumpai melalui jumlah kumpulan etnik di Dunia, yang berjumlah lebih dari 300 kumpulan. Populasi tertinggi sendiri adalah orang Jawa. Suku ini tidak hanya tinggal di pulau Jawa tetapi juga banyak yang berhijrah ke pulau-pulau di Nusantara dan bahkan ada yang tersebar di luar negeri.

Perbezaan Pekerjaan

Pekerjaan adalah aktiviti yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi keperluannya, kerana manusia sangat memerlukan layanan orang lain melalui pekerjaan yang mereka lakukan. Pekerjaan dikelompokkan menjadi dua, iaitu pekerjaan sektor formal dan pekerjaan sektor bukan formal.

Untuk pekerjaan sektor formal, ini terkait dengan sistem yang berlaku baik dari pihak swasta dan pemerintah, seperti syarikat, guru, dan penjawat awam (PNS). Sementara itu, pekerjaan tidak formal, misalnya, adalah peniaga, petani, dan pengusaha.

Peranan dan Fungsi Kepelbagaian Budaya

Apabila membincangkan pluraliti yang ada di Dunia, ia tidak akan pernah berakhir, kerana dari Timur ke Barat Budaya Dunia mempunyai banyak kepelbagaian. Contohnya, tarian Saman dan Jaipong. Kedua-dua tarian itu adalah tarian asli dari World dan ini dapat menggambarkan betapa kayanya Dunia.

Fungsi kepelbagaian budaya dalam konteks pembangunan nasional meliputi, antara lain, daya tarik bangsa asing, mengembangkan budaya nasional, memupuk toleransi, melengkapi hasil budaya, dan mendorong inovasi budaya.