Mengenal pasti Maklumat Mengenai Ucapan Persuasif

Adakah anda pernah menulis teks ucapan dan membacanya ke kelas? Ucapan bukanlah perkara yang aneh dalam kehidupan seharian, sama ada di sekolah, komuniti, atau syarikat. Tetapi anda tahu, pertuturan terbahagi kepada beberapa jenis dan salah satunya adalah ucapan pujukan? Apakah ucapan pujukan?

Ucapan persuasif adalah salah satu seni menyampaikan pendapat secara logik dan jelas. Di mana, kita diminta untuk menyampaikan pendapat peribadi masing-masing. Ucapan ini bertujuan untuk mempengaruhi pendengar untuk membuat atau memperhatikan cadangan yang disarankan dalam tujuan menyampaikan pidato tersebut.

Terdapat banyak bentuk ucapan pujukan dalam kehidupan seharian. Contohnya dalam pemilihan presiden kelas di sekolah. Di mana, isi ucapan akan tertumpu pada program kerja dan visi dan rancangan misi yang akan dilaksanakan oleh orator (calon) di khalayak ramai.

Dalam menyampaikan program, orator mesti menyertakan argumen yang dapat meyakinkan penonton agar sesuai dengan visi dan misi orator. Untuk itu, selain kemahiran bertutur, membuat ucapan pujukan juga memerlukan seni menyusun kata yang tepat.

(Baca juga: Memahami Peraturan Linguistik Teks Respons Kritikal)

Terdapat 3 perkara yang perlu dipertimbangkan dalam menulis ucapan pujukan, iaitu menentukan tujuan pidato, mengkaji tema pidato, dan memahami penonton atau penonton dalam acara tersebut.

  • Menentukan Tujuan Ucapan

Semasa membuat ucapan, perlu memahami tujuan ucapan itu disampaikan. Ini sangat penting sebagai rujukan dalam menyampaikan pendapat yang sesuai dengan tujuan ucapan kepada pendengar. Ucapan yang mempunyai tujuan yang jelas akan menumpukan pada menentukan apa yang diharapkan sehingga pendengar bertindak balas mengikut mesej yang disarankan.

  • Menilai Tema Ucapan

Dalam kerangka pidato, topik yang kuat diperlukan sebagai rujukan untuk mendasari pidato. Menjadi akar dalam perenggan bermaksud harus memenuhi kriteria yang dapat menyokong idea ucapan. Atas sebab ini, orator perlu menguasai topik pidato yang dibuat kerana itu adalah akar yang memandu kerangka teks.

  • Memahami Penonton / Penonton

Memahami kemampuan penonton dari segi bidang ceramah yang disampaikan adalah sangat penting. Walaupun objektif dan topiknya jelas, jika anda tidak dapat mencari objek yang sesuai sebagai pendengar, sasaran yang ditetapkan tidak akan dapat dicapai kerana pendengar tidak dapat mencerna makna ucapan itu sendiri.

M engidentifikasi Cara-cara untuk memujuk

Bagi memujuk atau memujuk / mempengaruhi audiens dalam pidato, perlu menggunakan 3 perkara penting, iaitu menggunakan pendekatan etika, membangkitkan perasaan penonton menggunakan pendekatan emosional, dan logik masuk akal.

Ketiga-tiga pendekatan ini dilakukan untuk membangkitkan minat pendengar / penonton dengan bahan ucapan yang disampaikan. Ketiganya juga merupakan salah satu ciri umum yang sering dijumpai dalam teks ucapan persuasif, mengingat bahawa jenis ucapan ini secara khusus bertujuan untuk meyakinkan atau meyakinkan penonton untuk bersetuju dengan bahan yang disampaikan.

Sekiranya boleh, ekspresi berdasarkan pendekatan etika, emosi, dan logik diharapkan dapat memikat penonton / pendengar untuk bertindak.