Keanjalan dan Hukum Hooke, Apa Itu?

Adakah anda pernah bermain plasticine atau wax? Plasticine adalah objek pepejal. Apabila anda menekan atau memaksa plastik, ia akan menjadi rata. Tetapi berbeza ketika anda bermain bola getah. Walaupun anda menekannya, ia akan kembali ke ukuran asalnya. Sama dengan spring anda seret atau tekan yang akan kembali ke bentuk asalnya. Ini kerana bola getah dan mata air mempunyai keanjalan.

Keanjalan adalah keupayaan bahan untuk kembali ke bentuk dan ukuran asalnya apabila daya luaran atau daya ubah bentuk yang dikenakan padanya dikeluarkan. Ini disebabkan tarikan antarmolekul yang kuat pada bahan. Keseluruhan daya intermolekul terhadap ubah bentuk ini disebut daya pemulihan.

(Baca juga: Ketahui 5 Undang-undang Asas Kimia, Ada Apa?)

Berdasarkan tahap keanjalan, objek pepejal terbahagi kepada dua, iaitu objek elastik dan objek plastik. Objek elastik mempunyai kemampuan untuk kembali ke bentuk atau ukuran asalnya apabila daya yang dikenakan dikeluarkan. Sebaliknya, objek plastik adalah benda-benda yang tidak dapat kembali ke bentuk dan ukuran aslinya ketika daya yang digunakan dikeluarkan.

Tekanan dan Tekanan

Keanjalan berkaitan dengan tekanan dan ketegangan.

Stress ( stress ) adalah kuantiti yang menyatakan besarnya daya yang diberikan pada objek per unit luas penampang objek yang dikenakan gaya ini. Secara matematik, voltan dapat dirumuskan seperti berikut.

τ = Voltan (N / m2)

F = Gaya (N)

A = Luas keratan rentas (m2)

Sementara itu, regangan ( regangan ) adalah kuantiti yang menyatakan nisbah antara peningkatan panjang dan panjang awal objek. Secara matematik, regangan dapat dirumuskan seperti berikut.

ε = Terikan

ΔL = peningkatan panjang (m)

L = panjang awal (m)

Hukum Hooke

Dalam keanjalan, ada undang-undang Hooke yang menyatakan bahawa "jika daya yang diberikan pada spring tidak melebihi had keanjalannya, kenaikan panjang spring akan berkadaran langsung dengan gaya yang dikenakan". Hukum Hooke dapat dirumuskan seperti berikut.

F = Daya yang dikenakan (N)

k = Pemalar spring (N / m)

Δx = Peningkatan panjang musim bunga (m)