Perdagangan Antarabangsa: Definisi, Teori, dan Pemacu

Pada tahun 2015, kami sibuk mendengar istilah Komuniti Ekonomi ASEAN (AEC). MEA itu sendiri mula berkuat kuasa pada tahun 2015 dan merupakan satu bentuk penyatuan ekonomi negara-negara ASEAN. MEA direalisasikan oleh perdagangan bebas tanpa bea cukai dan cukai. AEC adalah contoh kerjasama ekonomi antarabangsa yang mendorong perdagangan antarabangsa di rantau ASEAN.

Perdagangan antarabangsa adalah perdagangan antara penduduk suatu negara dan penduduk negara lain berdasarkan kesepakatan bersama. Perdagangan ini adalah bentuk kerjasama ekonomi. Sebilangan keuntungan perdagangan antarabangsa adalah sebagai sumber pertukaran wang asing dan kemampuan untuk mengekalkan kestabilan harga pasaran. Di samping itu, perdagangan antarabangsa juga dapat memperluas pekerjaan dan membolehkan sebuah negara memperoleh barang atau perkhidmatan yang tidak dapat dihasilkan sendiri.

Setelah membincangkan definisi dan faedahnya, terdapat beberapa teori yang berkaitan dengan perdagangan antarabangsa. Dalam artikel ini, kita akan membincangkan teori dan faktor yang mendorong perdagangan antara negara-negara ini.

Teori Kecemerlangan Mutlak

Teori ini pertama kali dikemukakan oleh Adam Smith. Teori ini menyatakan bahawa sesebuah negara mendapat kelebihan mutlak apabila dapat menghasilkan barang yang tidak dibuat oleh negara lain. Sebagai contoh, World mempunyai kelebihan arang batu berbanding Jepun kerana Jepun tidak dapat menghasilkan arang batu.

Teori Kelebihan Perbandingan

Teori kelebihan perbandingan dikemukakan oleh David Ricardo. Teori ini berpendapat bahawa negara mendapat keuntungan sekiranya membuat barang dengan kos yang lebih rendah dan pada harga jual yang lebih rendah. Kita dapat melihatnya di China. Mereka menghasilkan banyak barang murah dengan kos rendah, sehingga China dianggap mempunyai kelebihan perbandingan.

Pemacu Perdagangan Antarabangsa

Terdapat beberapa perkara yang mendorong negara berdagang dengan negara lain. Yang pertama adalah pasaran bebas. Pasar bebas membuat negara mempertimbangkan untuk melakukan perdagangan antarabangsa sebagai bentuk menjalin hubungan baik dengan negara lain. Pasaran bebas juga boleh menjadi pendapatan negara.

Kedua, perbezaan geografi. Keadaan semula jadi negara yang berbeza bermaksud bahawa sumber yang ada juga berbeza. Sekiranya sesebuah negara tidak dapat menghasilkan barang tertentu kerana tidak mempunyai sumber daya, tidak dapat tidak, ia mesti berdagang dengan negara lain.

Ketiga, menjimatkan kos pengeluaran yang tidak dapat dilakukan dalam negeri. Ini dapat dilakukan apabila negara mempunyai bahan mentah, tetapi tidak mempunyai teknologi untuk menguruskannya. Oleh kerana kos membina kemudahan pemprosesan bahan mentah tidak murah, akan lebih murah untuk bekerjasama dalam bentuk perdagangan antarabangsa.

Akhirnya, terdapat peningkatan dalam perkembangan teknologi dan maklumat. Dengan cara itu, sebuah negara dapat mengetahui barang apa yang diperlukan oleh negara lain dan barang apa yang mereka ada.