Ketahui Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

Sekiranya dalam artikel sebelumnya kita membincangkan konsep interaksi sosial, lengkap dengan ciri dan syarat terjadinya, dalam artikel ini, perbincangan lebih lanjut akan membawa kepada bentuk interaksi sosial.

Secara amnya, interaksi sosial terbahagi kepada dua bentuk, iaitu interaksi sosial asosiatif atau interaksi sosial yang membawa kepada perkara-perkara yang mengukuhkan hubungan dan menghasilkan kerjasama, serta interaksi sosial disosiatif atau yang membuat penyelesaian.

Interaksi Sosial Bersekutu

Interaksi sosial yang bersekutu atau hubungan yang mengeratkan hubungan dan menghasilkan kerjasama, dalam hal ini dapat terjadi apabila kumpulan yang mempunyai sudut pandang yang sama berinteraksi untuk mencapai tujuan yang membawa kepada perpaduan. Interaksi sosial dengan tujuan positif merangkumi kerjasama, akomodasi (mediasi, paksaan, kompromi, timbang tara dan penghakiman), asimilasi dan akulturasi.

Kerjasama

Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan tujuan yang sama dan untuk saling membantu dan saling menyokong untuk mencapai tujuan bersama.

Contoh: kerjasama dalam melakukan tugasan, gotong royong, kerjasama dalam pertandingan bola sepak dan lain-lain.

Terdapat pelbagai bentuk kerjasama yang biasanya kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, iaitu tawar - menawar atau proses tawar-menawar sehingga berlaku persetujuan; usaha sama , iaitu proses kerjasama untuk menyelesaikan projek tertentu; gabungan, yang merupakan kerjasama yang dibentuk untuk mencapai tujuan masing-masing dengan cara yang sama; kerjasama , proses kerjasama untuk penerimaan elemen baru semasa kepemimpinan atau pelaksanaan politik tertentu; dan keharmonian, yang merupakan proses untuk mencapai tujuan bersama dengan menghilangkan perbezaan yang ada.

Penginapan

Penginapan adalah usaha yang dilakukan untuk menyelesaikan konflik. Penginapan boleh dilakukan dengan beberapa cara: pengantaraan, iaitu penginapan dengan melibatkan pihak ketiga yang berkecuali; penghakiman, iaitu penginapan dengan melibatkan mahkamah; timbang tara, penginapan yang melibatkan pihak ketiga yang lebih tinggi kedudukannya; dan berkompromi, iaitu akomodasi dengan mengurangkan tuntutan bersama sehingga kesepakatan dicapai.

Asimilasi

Asimilasi adalah proses sosial yang muncul sebagai hasil kedatangan budaya baru, yang secara beransur-ansur bercampur dengan budaya asli dan menimbulkan budaya lain dalam masyarakat.

Contohnya: budaya makan mi yang dibawa oleh orang Cina ke Dunia telah mengubah paradigma masyarakat untuk memakan karbohidrat dari beras ke dalam mi.

Akulturasi

Akulturasi adalah proses sosial yang timbul ketika sekelompok orang berhadapan dengan budaya baru yang mereka terima, tetapi tidak ada budaya lain yang muncul kerana orang tetap berada dalam budaya masing-masing.

Contohnya: Budaya Hindu dan Islam bertemu, mengakibatkan bangunan gerbang atau gerbang masjid menyerupai kuil, tetapi budaya Islam dan Hindu tidak berubah.

Interaksi Sosial Disosiatif

Berbeza dengan pergaulan, interaksi sosial disosiatif membawa kepada perpecahan dan boleh berlaku kerana perbezaan pendapat atau pandangan dan bertentangan. Interaksi sosial ini dapat dibahagikan kepada persaingan, pelanggaran dan konflik.

Pertandingan

Persaingan adalah proses sosial dua atau lebih orang mencari keuntungan atau kemenangan bersama tanpa menggunakan kekerasan.

Pelanggaran

Pelanggaran adalah rasa tidak senang yang dapat ditunjukkan secara terbuka atau rahsia oleh seseorang atau sekumpulan orang. Konvensyen yang difasilitasi dengan baik berubah menjadi persaingan. Namun, jika disampaikan dengan buruk, ia boleh berubah menjadi konflik.

Contoh: Ucapan pelajar yang menuntut penurunan tarif elektrik asas adalah satu bentuk pelanggaran. Namun, kerana munculnya provokator, pelanggaran itu berubah menjadi konflik antara pelajar dan pegawai keselamatan.

Konflik

Konflik adalah proses sosial antara individu atau antara kumpulan yang saling menentang, menjatuhkan satu sama lain, bahkan saling menentang disertai dengan kekerasan atau hubungan fizikal.

Contoh: persaingan untuk mendapatkan barang potongan yang berakhir dengan pertengkaran kerana satu pihak tidak dapat memperoleh produk yang diinginkan.