Badan Perundangan dan Tugasnya

Dalam sistem pemerintahan di Dunia, terdapat tiga institusi negara yang saling berkaitan tetapi mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Ketiga institusi tersebut adalah perundangan, eksekutif dan kehakiman. Di mana, mereka bertiga adalah institusi negara yang dapat menyokong perjalanan pemerintahan mengikut fungsi dan tugas mereka.

Kita sering mendengar pelbagai berita mengenai institusi yang menghuni bangunan di kompleks parlimen, termasuk Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Majlis Perundingan Rakyat (MPR) dan Majlis Perwakilan Daerah (DPD). Ya, ketiga-tiganya adalah badan perundangan. Lalu, apa yang dimaksudkan dengan institusi Legislatif, apa tugas dan fungsinya?

Badan Perundangan atau parlimen adalah institusi yang mewakili semua orang dalam menyusun undang-undang dan berpartisipasi dalam mengawasi pelaksanaan undang-undang yang ada oleh badan eksekutif. Setiap anggota badan perundangan dipilih melalui pilihan raya umum (pilihan raya) dan dipilih secara langsung oleh rakyat.

Majlis Perundingan Rakyat (MPR)

Sebelum pindaan Perlembagaan 1945, MPR adalah institusi tertinggi di Dunia. Namun, setelah pindaan itu, MPR bukan lagi institusi tertinggi sehingga memiliki kedudukan yang sama dengan institusi Negara yang lain. MPR terdiri daripada anggota DPR dan DPD yang telah terpilih dalam pilihan raya dengan tempoh 5 tahun. Dalam menjalankan fungsinya, MPR memiliki beberapa tugas, termasuk:

  • Meminda dan menggubal Undang-Undang Dasar
  • Merasmikan Presiden dan Naib Presiden
  • Memecat Presiden dan Naib Presiden mengikut syarat jawatan yang ditetapkan dalam Perlembagaan

Dewan Perwakilan (DPR)

Kehadiran DPR adalah bukti bahawa Negara World adalah negara yang demokratik kerana anggota DPR RI dipilih oleh rakyat melalui pilihan raya setiap 5 tahun. DPR memiliki posisi di tingkat pusat sementara mereka di tingkat provinsi disebut DPRD dan di tingkat kabupaten disebut DPRD Kabupaten.

(Baca juga: Fungsi dan Pihak Berkuasa Perbadanan Insurans Deposit (LPS))

Sebagai salah satu Badan Perundangan yang bertujuan untuk menampung dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat, ada beberapa tugas dan fungsi yang harus dilaksanakan dengan baik, yaitu:

  • Meminta maklumat kerajaan mengenai dasar-dasar kerajaan yang penting dan akan memberi kesan besar kepada seluruh masyarakat dunia
  • Melakukan penyiasatan terhadap dasar pemerintah yang disyaki bertentangan dengan undang-undang
  • Beri pendapat mengenai dasar domestik yang menyebabkan kejadian luar biasa dan menyumbang kepada penyelesaian untuk menyelesaikan masalah ini

Majlis Perwakilan Daerah (DPD)

DPD adalah struktur perundangan di Dunia yang terdiri dari perwakilan dari Provinsi yang telah terpilih selama pemilihan. Jumlah anggota DPD adalah 1/3 dari jumlah anggota DPR, dan keanggotaan DPD akan dirasmikan oleh Presiden.

Tugas DPD telah diatur dalam Pasal 22 D UUD 1945 yang berkaitan dengan masalah otonomi daerah, hubungan antara wilayah dan pusat, sumber daya alam di daerah itu, dan sumber daya ekonomi. Tugas ini diselesaikan dengan aktiviti berikut:

  • Berpartisipasi dalam merangka undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan hubungan wilayah dengan pusat
  • Menyelia pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah