Definisi Ekonomi

Apabila kita mendengar perkataan ekonomi, kita sering memikirkan wang. Sebenarnya, ekonomi tidak selalu sinonim dengan medium pertukaran. Walaupun begitu dengan ekonomi.

Istilah ekonomi itu sendiri berasal dari kata Yunani oikonomia yang terdiri dari kata oikos (isi rumah) dan nomos (peraturan). Jika dilihat dari etimologi, ekonomi sebenarnya mempunyai makna sebagai peraturan yang berlaku untuk memenuhi keperluan hidup dalam rumah tangga.

Sekiranya demikian, apa yang merangkumi ekonomi? Mari kita lihat bersama dalam artikel ini.

Definisi Ekonomi

Terdapat banyak definisi istilah ekonomi. KBBI menjelaskan bahawa ekonomi adalah sains mengenai prinsip pengeluaran, pengedaran dan penggunaan barang serta kekayaan, seperti kewangan, industri, dan perdagangan.

Pakar juga mempunyai definisi ekonomi mereka sendiri. Pemenang Nobel dalam bidang ekonomi Paul A. Samuelson mengatakan bahawa ekonomi adalah kajian membuat pilihan, dengan atau tanpa menggunakan wang, dalam menggunakan sumber pengeluaran yang terbatas.

(Baca juga: Pelbagai Sistem Ekonomi di Dunia, Apa Itu?)

Sementara itu, ahli ekonomi Kanada George Gartley Lipsey menjelaskan bahawa ekonomi adalah kajian penggunaan sumber daya yang langka untuk memenuhi keinginan manusia tanpa had.

Profesor ekonomi di Harvard N. Gregory Mankiw menyatakan bahawa ekonomi adalah kajian masyarakat yang menguruskan sumber semula jadi yang jarang.

Undang-undang Ekonomi

Dalam ekonomi, undang-undang ekonomi adalah hubungan sebab-akibat atau hubungan peristiwa ekonomi yang saling berkaitan antara satu sama lain dalam kehidupan ekonomi seharian dalam masyarakat. Salah satu contoh undang-undang ekonomi adalah undang-undang penawaran dan permintaan.

Teori dan Model Ekonomi

Teori ekonomi adalah kumpulan prinsip dan undang-undang ekonomi yang dijadikan asas untuk melaksanakan dasar ekonomi. Dari teori ini, model ekonomi dimulakan. Model ekonomi adalah pernyataan formal teori ekonomi yang membantu teori ekonomi menjelaskan peristiwa ekonomi.

Salah satu contoh model ekonomi adalah kemungkinan pengeluaran . Model ekonomi dalam bentuk grafik menunjukkan kemungkinan pengeluaran 2 komoditi yang dihasilkan menggunakan faktor pengeluaran yang sama dan tetap. Keluk kemungkinan pengeluaran menghasilkan konsep kos peluang dan pengurangan pulangan dapat diterapkan.

Kaedah Ekonomi

Kaedah adalah prosedur yang diambil untuk mencapai tujuan tertentu. Sehingga dalam ekonomi, kaedah ekonomi digunakan untuk membincangkan / menyelesaikan masalah ekonomi berdasarkan teori-teori tertentu. Contohnya ialah kaedah membuat keputusan dengan kaedah deduktif dan induktif.

Kaedah induktif adalah membuat keputusan berdasarkan data yang dikumpulkan dari realiti kehidupan manusia. Realiti ini dialami oleh keluarga, individu dan masyarakat setempat. Realiti kemudian dikaji untuk mencari usaha untuk memenuhi keperluan.

Sementara itu, metode deduktif berfungsi berdasarkan ketentuan, undang-undang, atau prinsip umum yang telah disahkan. Kaedah ini menentukan cara menyelesaikan masalah sesuai dengan asas, prinsip, undang-undang, dan ketentuan yang ada dalam ekonomi.

Tindakan, Motif, dan Prinsip Ekonomi

Tindakan ekonomi merujuk kepada setiap langkah manusia untuk memenuhi keperluannya. Ini termasuk pengeluaran, penggunaan dan pengedaran.

Motif ekonomi adalah kekuatan yang menggerakkan manusia untuk mengambil tindakan ekonomi.

Akhirnya, prinsip ekonomi adalah asas pemikiran untuk mencapai tujuan tertentu dengan pengorbanan minimum.