Mempersembahkan Idea Kreatif dalam Bentuk Cerita Khayalan

Siapa yang tidak kenal JK. Rowling? Dia adalah pengarang cerita Harry Potter yang luar biasa. JK Rowling sendiri mengambil masa bertahun-tahun untuk mencipta watak cerita Harry Potter. Imajinasi penulis Britain yang terperinci ini menjadikan imaginasi Harry Potter meriah dan penuh dengan yang tidak dijangka. Untuk menjadi seperti JK. Rowling, tentu saja, tidak boleh seketika, kita perlu mengasah kreativiti penulisan kita.

Seperti kata pepatah lama "Boleh jadi kerana anda sudah terbiasa". Oleh itu, untuk dapat mencipta kreativiti penulisan yang baik, biasakan menulis. Sebagai permulaan, supaya anda dapat mengemukakan idea kreatif dalam bentuk kisah khayalan yang menarik, perkara apa yang perlu diketahui? Mari terus ikuti perbincangan!

Kisah khayalan disajikan dengan kisah menarik yang dimulakan dengan mengemukakan idea khayalan dan khayalan. Menyusun cerita khayalan ini memerlukan konsistensi sebab dan akibat, plot yang jelas, pencirian yang jelas, dan latar yang sesuai.

(Baca juga: Menjual Semula Kandungan Teks Imaginasi)

Terdapat beberapa langkah yang mesti dipertimbangkan dalam menulis cerita khayalan, iaitu mencari idea, mencipta watak, menentukan latar, menentukan plot, dan akhirnya mula menulis.

  • Cari idea

Biasanya idea utama akan berada di sekitar acara utama. Kemukakan soalan dari yang mudah misalnya, mengapa, kapan, pada hari mana atau bagaimana untuk soalan yang lebih kompleks seperti perasaan apa yang berlaku dalam kejadian itu, bagaimana kesannya kepada orang lain? Soalan-soalan akan disusun menjadi idea topik utama.

  • Menciptakan watak

Dalam menulis cerita, imaginasi pengarang bebas untuk menentukan sama ada watak itu manusia atau makhluk lain. Namun, sesuatu mesti dipertimbangkan dalam mencipta watak, iaitu peranan watak, watak dan sifat watak, dan sifat keperibadian utama.

  • Tentukan tetapan

Latar dalam penulisan cerita khayalan terbahagi kepada dua, iaitu pengaturan tempat yang menunjukkan di mana kisah anda berlaku, sama ada di bumi, di planet bumi, atau sebaliknya. Kedua, penetapan waktu yang menunjukkan kapan kisah ini terjadi, misalnya ia dapat terjadi pada masa lalu, sekarang, atau masa depan.

  • Tentukan alur

Plot adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahap-tahap peristiwa sehingga melalui sebuah cerita dapat berbentuk serangkaian pelbagai peristiwa. Aliran menunjukkan hubungan sebab-akibat peristiwa yang saling berkaitan, bermula dengan konflik dan penyelesaian.

  • Mula menulis

Perenggan pertama adalah bahagian yang paling mencabar bagi penulis. Bahagian ini akan membuat pembaca berminat dan terus membaca, membuat perenggan awal yang menarik bagi pembaca yang ingin terus membaca.