Memahami Perakaunan dan Objektif dan Prosesnya

Sekiranya Jabatan Sains mempunyai Fizik sebagai subjek untuk mengaplikasikan matematik, maka Jabatan Pengajian Sosial mempunyai Ekonomi yang menggunakan pengiraan untuk menyelesaikan masalah perakaunan. Tetapi apa itu perakaunan? Apa yang dikaji dan bagaimana ia digunakan? Baiklah, artikel ini akan membincangkan maksud cabang ekonomi ini dan objek serta prosesnya.

Definisi Perakaunan

Auguste Comte, seorang ahli falsafah Perancis, mengatakan bahawa perakaunan adalah proses mengenal pasti, mengukur, dan melaporkan maklumat yang berkaitan dengan ekonomi. Maklumat ini kemudian dapat mempengaruhi pengambilan keputusan oleh pengurus, pelabur dan pihak berkuasa yang berkaitan.

Institut Akauntan Amerika menjelaskan bahawa perakaunan adalah sekeping, anggaran, dan pelaporan data kewangan, yang membolehkan pengguna data tersebut membuat penilaian dan pilihan yang jelas dan jelas.

(Baca juga: Mengungkap Sejarah Revolusi Industri, dari 1.0 hingga 4.0)

Friedrich DS Choi dan Gerhard G. Mueller dalam buku mereka yang bertajuk Perakaunan Antarabangsa menulis bahawa perakaunan adalah proses mengenal pasti, mengukur, dan menyampaikan maklumat ekonomi untuk membolehkan pihak tertentu membuat pertimbangan dan keputusan.

Oleh itu, di sini kita dapat menyimpulkan bahawa perakaunan adalah proses yang memproses maklumat ekonomi sehingga menjadi pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkaitan sebelum membuat keputusan.

Objek Perakaunan

Tetapi apakah jenis maklumat ekonomi yang dianalisis oleh bidang ini? Maklumat yang disebut sebagai objek perakaunan meliputi transaksi ekonomi dan transaksi kewangan. Transaksi ekonomi adalah proses pertukaran yang menyangkut nilai wang atau kewangan. Sementara itu, urus niaga kewangan adalah pertukaran yang menggunakan dan dapat dikira dengan wang.

Proses Perakaunan

Setelah memahami objek tersebut, sudah tentu kita juga harus mengetahui bagaimana seorang akauntan memproses maklumat ini. Langkah-langkah yang diambil oleh akauntan dalam memproses objek ini disebut proses perakaunan.

Secara umum, terdapat tiga tahap yang dilakukan oleh akauntan, iaitu merekod, membentangkan laporan, dan menafsirkan.

1. Rakaman Transaksi

Langkah pertama yang dilakukan oleh akauntan adalah merekod urus niaga. Di sini, akauntan merekodkan semua transaksi yang berlaku dan akan diklasifikasikan sebagai bukti sahih bahawa transaksi tersebut benar-benar dijalankan.

2. Pembentangan Laporan

Setelah merekodkan urus niaga, akauntan mesti menyusun laporan kewangan. Laporan ini terdiri daripada laporan keseimbangan percubaan, jurnal penyesuaian (sesuai dengan keadaan baki pada akhir tempoh sebelumnya), jurnal penutup (untuk mengetahui keadaan kewangan terkini), baki percubaan setelah ditutup, dan jurnal terbalik.

3. Tafsiran dan Pelaporan

Akhirnya, akauntan juga mesti menjalankan peringkat tafsiran dan pelaporan. Di sini, akauntan mesti menyediakan laporan kewangan mengenai keuntungan dan kerugian syarikat dan laporan mengenai perubahan modal. Yang paling penting, akauntan juga mesti mengemukakan analisis penyata kewangan yang kemudiannya akan digunakan dalam membuat keputusan ekonomi.