Ketahui Ciri-ciri Puisi

Secara umum, puisi dapat ditafsirkan sebagai karya sastera yang berasal dari ekspresi atau pencurahan hati penyair. Karya sastera ini mempunyai ciri tersendiri. Adapun beberapa ciri puisi, seperti menggunakan bahasa pendek dan ringkas dan dituangkan dalam bentuk ayat, konotatif dan khayalan, dan samar-samar atau memberikan banyak tafsiran.

Berdasarkan ciri-cirinya, puisi terbahagi kepada puisi lama dan puisi baru. Puisi lama terdiri dari syair, pantun, dan gurindam. Puisi lama mempunyai peraturan yang mengikat, tidak seperti puisi baru. Sekarang untuk lebih memahami perbezaan antara puisi lama dan puisi baru, mari kita lihat perbincangan berikut.

Ciri-ciri Puisi Lama

Puisi lama terikat dengan pelbagai peraturan. Kita dapat membahagikan peraturan ini menjadi peraturan yang berkaitan dengan bait, baris, isi, dan sajak.

Berdasarkan ayat tersebut, puisi lama terdiri dari 4 baris atau baris untuk pantun dan syair, dan dua baris untuk gurindam. Dalam setiap susunan, pantun dan gurindam terdiri daripada 8 hingga 12 suku kata. Sementara itu, ayat boleh mempunyai 8 hingga 14 suku kata.

Jika kita melihat isinya, pantun terbahagi kepada isi dan sampiran: dua baris pertama adalah sampiran, sementara dua baris yang lain adalah isi. Tidak seperti pantun, semua baris puisi adalah isi dan semua baris pada gurindam adalah nasihat.

Puisi lama juga mempunyai peraturan yang berkaitan dengan sajak. Syair dan gurindam mempunyai sajak yang seragam atau aaaa, sementara pantun memiliki sajak abab.

(Baca juga: Ketahui Perbezaan Antara Buku Fiksyen dan Bukan Fiksyen)

Terdapat 3 jenis puisi, iaitu sajak yang berkaitan, sajak talibun, dan sajak kilat. Puisi yang berkaitan adalah sajak di mana setiap ayat dihubungkan. Sementara itu, pantun talibun adalah sajak yang terdiri dari enam, lapan, atau sepuluh baris. Akhirnya, pantun kilat adalah pantun yang hanya terdiri dari dua baris: baris pertama sebagai sampiran, dan baris kedua sebagai isi.

Puisi lama seterusnya adalah gurindam. Salah satu ciri puisi lama ini adalah kandungannya yang mengajarkan nilai pendidikan, nasihat hidup, dan agama.

Ciri-ciri Puisi Baru

Puisi baru mempunyai ciri yang berbeza dari puisi lama. Beberapa ciri puisi baru adalah karya-karyanya yang bermakna. Di samping itu, puisi baru menggunakan banyak konotasi dan kata-kata yang indah. Puisi baru biasanya ditulis dalam monolog dan bukan perenggan.

Berdasarkan kandungannya, puisi baru dapat dibahagikan kepada beberapa jenis. Puisi naratif adalah ungkapan cerita atau penjelasan penyair. Puisi naratif terbahagi kepada balada dan roman. Puisi Sapardi di atas adalah contoh puisi romantik.

Jenis puisi baru yang seterusnya ialah puisi lirik. Puisi lirik membangkitkan perasaan dalaman penulis. Puisi lirik terdiri daripada elegies, serenada, dan ode. Elegi adalah sejenis puisi lirik yang menggambarkan perasaan sedih, sementara serenada dipenuhi dengan kisah cinta. Terakhir, ode adalah pujian dan pemujaan bagi orang, perkara, atau keadaan tertentu.

Puisi baru juga mempunyai jenis puisi deskriptif. Ciri khas puisi deskriptif adalah kandungannya dalam bentuk tafsiran penyair mengenai keadaan, peristiwa, atau perkara tertentu yang menurutnya penting. Puisi deskriptif terbahagi kepada satira, kritikan sosial, dan impresionis. Puisi satira menggambarkan ketidakpuasan penyair terhadap suatu keadaan dan kemudian diterjemahkan menjadi satira. Sementara itu, kritikan sosial menggambarkan apa yang salah dengan keadaan atau angka tertentu. Akhirnya, impresionisme adalah puisi yang mengandungi kesan penyair terhadap sesuatu.

Contoh Puisi

"Saya mahu mencintaimu dengan sederhana

dengan kata-kata yang tidak dapat diucapkan

kayu ke api yang menjadikan abu

Saya mahu mencintaimu dengan sederhana

dengan isyarat yang tidak dapat disampaikan

awan ke hujan yang tidak memberikan apa-apa "

Adakah ada yang biasa dengan puisi di atas? Puisi itu ditulis oleh Sapardi Djoko Damono yang berjudul "Saya Mahu" pada tahun 1989. Selain Sapardi, terdapat banyak penulis lain yang terkenal dengan puisi mereka, kata Chairil Anwar dan Sutardji Calzoum Bachri.