Bank Pusat: Definisi, Sejarah, dan Tugas

Bank pusat adalah institusi yang menerapkan dasar awam melalui sektor perbankan untuk mempengaruhi pemboleh ubah ekonomi. Sebagai bank pusat, institusi awam ini tidak mengutamakan prinsip memaksimumkan keuntungan, tetapi menekankan kecekapan untuk mendapatkan manfaat maksimum bagi masyarakat.

Secara institusi, terdapat beberapa definisi bank pusat . Hawke (1973) menyatakan bahawa bank pusat adalah organisasi yang berada di antara kerajaan dan perbankan. Kisch dan Elkin (1932) berpendapat bahawa bank pusat adalah alat dasar awam, bukan alat kepentingan individu.

Terdapat beberapa fungsi bank pusat, termasuk sebagai penerbit instrumen pembayaran atau wang; sebagai penggubal dasar monetari; penyedia perkhidmatan perbankan; sebagai penjaga bank perdagangan; sebagai penyelia kehati-hatian perbankan; dan pengurus rizab pertukaran asing.

Bank pusat juga berfungsi sebagai pembuat dasar pembangunan ekonomi, penasihat ekonomi dan kewangan, dan terlibat dalam peraturan monetari antarabangsa.

Sejarah Bank Pusat

Dari segi sejarah, bank pusat tertua di dunia adalah Sveriges Riskbank di Sweden dan Bank of England di England yang bermula pada abad ketujuh belas. Sejarah bank pusat kemudian mengalami perubahan ketara pada abad ke-18, ke-19 dan ke-20.

Di Dunia sendiri, bank pusat pertama yang ditubuhkan dikenali sebagai De Javasche Bank. Bank ini telah bertindak sebagai bank edaran di Hindia Belanda sejak 24 Januari 1828. Tugas De Javasche Bank adalah mengeluarkan wang kertas , memberikan kredit kepada syarikat, memperdagangkan logam berharga, dan bertindak sebagai juruwang negara.

(Baca juga: Kesan Inflasi dan Cara Mengatasinya)

Setelah kemerdekaan Dunia, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1953 tentang Pembentukan Undang-Undang Utama Bank Dunia, De Javasche Bank dinasionalisasi untuk menjadi Bank Dunia dan berada di bawah pemerintahan. Pada waktu itu, tugas Bank Dunia adalah menjaga kestabilan rupiah, melakukan peredaran uang di Dunia, mempromosikan pengembangan urusan kredit, dan memantau urusan kredit.

Tugas Bank Pusat

Bank pusat sebagai bank tidak beredar mempunyai pelbagai tugas, salah satunya adalah menentukan dasar monetari untuk mengawal ekonomi negara. Secara umum, tugas bank pusat termasuk menetapkan dan menerapkan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi peredaran bank.

Menurut Undang-undang No. 6 dari 2009 artikel 7, tujuan Bank Dunia adalah untuk mencapai dan mengekalkan kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dapat dilihat dari dua aspek, iaitu kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan perkhidmatan, dan kestabilan nilai terhadap mata wang negara lain (nilai tukar).