Perbezaan antara Sekolah Awam dan Swasta, Mana Yang Harus Dipilih?

Setiap ibu bapa mengharapkan anak mereka mendapat pendidikan di sekolah terbaik. Cuma ibu bapa mempunyai banyak masalah untuk memilih sekolah terbaik untuk anak-anak mereka. Terlepas dari pilihan sekolah umum atau swasta, masalah biaya, jarak, kualiti kurikulum hingga akreditasi adalah rujukan dalam membuat pilihan.

Walau bagaimanapun, ibu bapa mesti mengetahui perinciannya sebelum membuat pilihan, sama ada sekolah awam atau swasta. Sebagai pencerahan untuk kebingungan ibu bapa dalam menentukan sekolah terbaik untuk anak-anak mereka, kali ini kita akan membincangkan secara menyeluruh perbezaan antara sekolah awam dan swasta.

Dengan mengetahui kelebihan dan kekurangan sekolah awam dan swasta, ini dapat memudahkan ibu bapa membezakan antara kedua sekolah tersebut untuk menjadi rujukan dalam membuat keputusan untuk menghantar anak-anak kita ke sekolah yang betul.

Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut mengenai kelebihan dan kekurangan sekolah awam dan swasta supaya ibu bapa dapat membezakan dari sisi dalaman dan luaran.

Perbezaan Dalaman antara Sekolah Awam dan Swasta

  1. Kapasiti

Sekolah awam biasanya ditentukan oleh kuota terhad yang dibahagikan kepada skor purata, pengezonan, pencapaian dan lain-lain. Walaupun terdapat lebih banyak kelas di sekolah awam. Sementara itu, sekolah swasta mempunyai kuota yang tidak terhad dan tidak dibatasi oleh pengezonan. Walau bagaimanapun, sekolah swasta mempunyai keteraturan dalam menentukan bilangan pelajar di kelas yang kurang dan mengutamakan keberkesanan dalam proses pembelajaran.

  1. Masa belajar

Sekolah awam mempunyai waktu belajar yang lebih pendek dan lebih padat. Tidak seperti sekolah swasta, umumnya sekolah swasta yang mempunyai keistimewaannya sendiri seperti sekolah berasaskan Islam mempunyai waktu belajar yang lebih lama, kerana ada pelajaran khas yang diberikan kepada pelajarnya.

  1. Kemudahan

Dari segi kemudahan, sekolah awam yang mempunyai akreditasi rendah biasanya mempunyai kemudahan yang tidak lengkap, dari alat bantu belajar hingga keselesaan bilik pembelajaran yang minimum, tidak seperti sekolah awam yang mempunyai akreditasi tinggi, kemudahan di dalamnya sangat lengkap untuk menyokong proses pembelajaran.

(Baca juga: Apa yang berlaku sekiranya sekolah tidak pernah wujud?)

Cuma ia mempunyai kuota terhad dan proses kemasukan yang ketat. Sementara itu, sekolah awam dengan tuntutan yuran yang lebih tinggi tentunya akan disertai dengan kemudahan yang lebih berkemampuan untuk menyokong kemudahan proses pembelajaran.

  1. Kos

Dalam kes yuran sekolah awam, ia dibiayai sepenuhnya oleh negara, walaupun pada hakikatnya polisi sekolah masih mengenakan pelbagai pungutan kepada penjaga pelajar. Tidak seperti sekolah swasta, ibu bapa dikenakan senarai komponen kos yang mahal. Bermula dari bayaran bangunan, yuran pengajian, yuran seragam dan sebagainya.

  1. Kepelbagaian

Sekolah awam umumnya mempunyai kepelbagaian yang lebih besar, kerana mempunyai latar belakang sosial, budaya dan ekonomi yang berbeza. Sementara itu, sekolah swasta umumnya mempunyai persamaan sosial dan ekonomi.

Perbezaan Luaran antara Sekolah Awam dan Swasta

  1. Pemilikan

Sekolah awam tentunya dimiliki sepenuhnya dan dibiayai oleh kerajaan negeri atau pusat atau tempatan. Sementara itu, sekolah swasta dimiliki sepenuhnya dan dibiayai oleh individu atau yayasan.

  1. Struktur Kakitangan Sekolah

Sekolah awam umumnya mempunyai struktur kepegawaian sebagai penjawat awam (PNS) atau penjawat awam negeri (ASN), walaupun tidak sedikit yang dipinjamkan sebagai guru kehormat yang mempunyai proses perkhidmatan awam yang panjang. Sementara sekolah swasta sepenuhnya merupakan tenaga pengajar yang profesional dalam bidangnya.

  1. Pembiayaan

Sekolah awam semua kos operasi ditanggung oleh negeri, bermula dari peringkat sekolah rendah, sekolah menengah pertama / setaraf, SPP adalah percuma melalui program BOS (Bantuan Operasi Sekolah). Sementara itu, walaupun sekolah swasta mendapat bantuan kerajaan, sekolah itu terhad, sehingga keseluruhan kos operasi sekolah ditanggung oleh pelajar atau penjaga mereka.

  1. Tujuan penubuhan

Sekolah awam ditubuhkan sebagai perkhidmatan awam atau bukan keuntungan. Sementara itu, dalam penubuhan sekolah swasta, terdapat sekolah bagi pihak individu dan yayasan yang mempunyai keuntungan dan juga dikenakan cukai. Biasanya, sekolah swasta bertindak atas nama yayasan untuk tujuan sosial kerana mereka tidak mengenakan yuran sekolah yang membebankan anak-anak dari keluarga yang kurang bernasib baik untuk tinggal di sekolah. Berbeza dengan sekolah bagi pihak individu yang berorientasikan keuntungan.