Alat Ukur dan Tujuh Unit Utama

Kita sering mengenal pasti objek menggunakan perkataan panjang, pendek, tinggi, rendah, berat dan ringan. Tetapi ketika kita ingin membandingkan objek tertentu, kita memerlukan alat pengukur untuk mengetahui seberapa tinggi atau seberapa berat objek itu. Alat ukur mempunyai kuantiti utama.

Alat ukur itu sendiri adalah alat yang digunakan untuk mengukur kuantiti. Jumlah adalah apa sahaja yang dapat diukur dan dapat dinyatakan dalam angka atau nilai. Kuantiti terdiri daripada kuantiti utama dan kuantiti terbitan.

Jumlah pokok

Ini adalah kuantiti yang unitnya telah ditentukan dan tidak berasal dari kuantiti lain. Terdapat tujuh kuantiti yang diketahui di sini, termasuk jisim, panjang, masa, bilangan molekul bahan, kekuatan semasa, intensiti cahaya, dan suhu. Kita boleh membaca kuantiti dan unit dalam jadual di bawah.

magnitud (1)

Alat ukur yang digunakan untuk mengukur kuantiti ini terdiri dari alat ukur panjang, alat ukur massa, alat ukur waktu, dan alat ukur suhu.

(Baca juga: Konsep Kuantiti dan Unit dalam Pengukuran)

Alat ukur panjang terdiri daripada pembaris, nombor slaid, dan mikrometer skru. Sementara itu, alat pengukur massa dapat dalam bentuk timbangan yang kami dapati di pasaran. Timbangan atau timbangan boleh dalam bentuk keseimbangan analog dengan timbangan angka dan keseimbangan digital dengan timbangan elektronik.

Alat pengukur untuk menentukan jumlah masa utama termasuk jam pasir, jam tangan, dan jam randik . Akhirnya, alat ukur yang digunakan untuk mengukur suhu dipanggil termometer. Pelbagai jenis termometer dibuat mengikut suhu tinggi objek yang hendak diukur.

Kuantiti Derivatif

Kuantiti derivatif adalah kuantiti yang unitnya berasal dari kuantiti utama. Beberapa contoh yang sering kita gunakan ialah kepantasan. Kami mendapat kepantasan dari dua kuantiti utama, iaitu panjang dan masa. Unit kuantiti terbitan dikenali sebagai unit terbitan.

Sebagai gabungan atau terbitan kuantiti utama, tentu ada banyak kuantiti turunan yang kita dapat. Walau bagaimanapun, beberapa contoh dapat dilihat pada jadual di bawah.

magnitud2 (1)

Untuk mengukur kuantiti yang diperoleh, alat pengukur tertentu diperlukan, misalnya, speedometer untuk mengukur kelajuan, voltmeter untuk mengukur voltan elektrik, dan dinamometer untuk mengukur kekuatan.